COVID-19 Fight
Összesen 24 találat 8 szótárban. Részletek
ostobaságfn
  1. vacuousness
   UK: vækjʊəsnəs
  1. tosh
   USA: tɔ'ʃ UK: tɔʃ
  1. tomfoolery
   UK: tɔmfuːləriː
  1. skittles!
   USA: skɪ'tʌ·lz UK: skɪtlz
  1. silliness
   USA: sɪ'liː·nʌ·s UK: sɪlɪnəs
  1. biz rot
   USA: rɔ't UK: rɔt
  1. piffle
   UK: pɪfl
  1. nonsense
   USA: nɔ'nse·ns UK: nɔnsns
  1. monkey business
   USA: mʌ'ŋkiː· bɪ'znʌ·s UK: mʌŋkiː bɪznəs
  1. ineptitude
   USA: ɪ"ne'ptʌ·tuː"d UK: ɪneptɪtjuːd
  1. inanity
   UK: ɪnænɪtiː
  1. imbecility
   UK: ɪmbəsɪlɪtiː
  1. fudge
   USA: fʌ'ʤ UK: fʌʤ
  1. folly
   USA: fɔ'liː· UK: fɔliː
  1. biz fiddle
   USA: fɪ'dʌ·l UK: fɪdl
  1. fatuity
   UK: fətjuːɪtiː
  1. doltishness
   UK: doʊltɪʃnəs
  1. crassitude
   UK: kræsɪtjuːd
  1. bunkum
   UK: bʌŋkəm
  1. bunk
   USA: bʌ'ŋk UK: bʌŋk
ostobaság!kif
  1. that's all bunkum!
   UK: ðəts ɔːl bʌŋkəm
ostobaság, hülyeségfn
  1. stupidity
   USA: stuː·pɪ'dʌ·tiː· UK: stjuːpɪdɪtiː
ostobaságokat beszélkif
  1. maunder
   UK: mɔːndər
  1. he talks bilge
   UK: hiː tɔːks bɪlʤ
ostobaságokkal tölti az idejéti
  1. fool about
   USA: fuː'l ʌ·baʊ't UK: fuːl əbaʊt
ostobaságokkal tölti idejétkif
  1. footle about
   UK: fuːtl əbaʊt
elég az ostobaságból!kif
  1. no nonsense!
   USA: noʊ' nɔ'nse·ns UK: noʊ nɔnsns
ostobaságfn
  1. táj r Schwarm
   'ʃvaɐm
   1. birtokos eset:
   2. Schwarmes
   3. Schwarms
  1. közb r Faden
   'faːdən
   1. birtokos eset:
   2. Fadens
  1. e Dummheit
   'dʊmhaɪt
   1. többes szám:
   2. Dummheiten
   1. birtokos eset:
   2. Dummheit
  1. e Albernheit
   1. többes szám:
   2. Albernheiten
   1. birtokos eset:
   2. Albernheit
ostobaságnincs
ostobaságfn
  1. balordaggine
   n balordággine
ostobaságokat fecsegnincs
  1. rég buffare
ostobaságot ostobaságra halmoznincs
ostobaságokat ordibálnincs
ostobaságot/butaságot elkövetnincs
ugyan! ostobaság! eh!isz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása