Összesen 38 találat 8 szótárban. Részletek
páratlanmn
  1. untouched
   USA: ʌ·ntʌ'tʃt UK: ʌntʌtʃt
  1. unrivalled
   UK: ʌnraɪvəld
  1. unrivaled
   USA: ʌ·nraɪ'vʌ·ld UK: ʌnraɪvəld
  1. unmatched
   USA: ʌ·nmæ'tʃt UK: ʌnmætʃt
  1. unique
   USA: yuː·niː'k UK: juːniːk
  1. Ne szalassza el ezt a kivételes alkalmat, és foglalja le nyaralását most, mindössze az eredeti ár feléért.
    1. Do not miss this unique opportunity to book your holiday now for only half of the original price.
  1. unexampled
   UK: ʌnɪgzɑmpld
  1. unequalled
   UK: ʌniːkwəld
  1. transcendent
   USA: træ·nse'ndʌ·nt UK: trænsendənt
  1. supreme
   USA: səː·priː'm UK: suːpriːm
  1. superlative
   USA: sʊ·pəː'lʌ·tɪ·v UK: suːpəːlətɪv
  1. singular
   USA: sɪ'ŋgyʌ·ləː· UK: sɪŋgjʊlər
  1. single
   USA: sɪ'ŋgʌ·l UK: sɪŋgl
  1. peerless
   USA: pɪ'rlʌ·s UK: pɪələs
  1. odd
   USA: ɔ'd UK: ɔd
  1. Az 1,3,5,7 páratlan számok.
    1. 1,3,5 and 7 are odd numbers.
  1. not to be equaled
   USA: nɔ't tʌ· biː· iː'kwʌ·ld UK: nɔt tuː biː iːkwəld
  1. nonsuch
   UK: nʌnsʌtʃ
  1. nonpareil
   UK: nɔnpəreɪl
  1. nonesuch
   USA: nʌ'nsʌ'tʃ UK: nʌnsʌtʃ
  1. matchless
   UK: mætʃləs
  1. impair
   USA: ɪ"mpe'r UK: ɪmpeər
  1. has no peer
   USA: hʌ·z noʊ' pɪ'r UK: hæz noʊ pɪər
páratlan a maga nemébenfn
páratlan játékálláskif
  1. odd game
   USA: ɔ'd geɪ'm UK: ɔd geɪm
páratlan képességű énekeskif
páratlan; különösmn
  1. odd
   USA: ɔ'd UK: ɔd
páratlanságfn
  1. singularity
   UK: sɪŋgjʊlærɪtiː
páratlan számfn
  1. Shakes odds
   USA: ɔ'dz UK: ɔdz
  1. odd
   USA: ɔ'd UK: ɔd
  1. odd number
   USA: ɔ'd nʌ'mbəː· UK: ɔd nʌmbər
páratlan (szám)mn
  1. uneven
   USA: ʌ·niː'vʌ·n UK: ʌniːvn
páratlan számú kerek zárójelkif
  1. unmatched parenthesis
   USA: ʌ·nmæ'tʃt pəː·e'nθʌ·sɪ"s UK: ʌnmætʃt pərenθɪsɪs
páratlanulhsz
  1. uniquely
   USA: yuː·niː'kliː· UK: juːniːkliː
páratlanul állókif
  1. one and only
   USA: hwʌ'n ʌ·nd oʊ'nliː· UK: wʌn ənd oʊnliː
páratlan vagy pároskif
  1. odd or even
   USA: ɔ'd əː· iː'vʌ·n UK: ɔd ɔːr iːvn
a maga nemében páratlanmn
  1. untouched
   USA: ʌ·ntʌ'tʃt UK: ʌntʌtʃt
páratlanmn
  1. unpaarig
   'ʊnpaːrɪç
  1. unpaar
   'ʊnpaːɐ
  1. ungleich
   'ʊnglaɪç
  1. sondergleichen
   zɔndɐ'glaɪçən
  1. einmalig
   'aɪnmaːlɪç
páratlanhsz
  1. ohnegleichen
   oːnə'glaɪçən
páratlan (szám)mn
  1. ungerade
   'ʊngəraːdə
páratlanfn
  1. átv h phénix
páratlanságfn
páratlannincs
 1. szám
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása