párlatfn
  1. fraction
   USA: fræ'kʃʌ·n UK: frækʃn
  1. extraction
   USA: ɪ·kstræ'kʃʌ·n UK: ɪkstrækʃn
  1. extract
   USA: e'kstræ"kt UK: ɪkstrækt
  1. distillation
   USA: dɪ"stʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: dɪstɪleɪʃn
  1. distillate
   USA: dɪ'stʌ·lʌ·t UK: dɪstɪlɪt
tömény párlatfn
  1. quintessence
   USA: kwɪ"nte'sʌ·ns UK: kwɪntesns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása