COVID-19 Fight
Összesen 98 találat 9 szótárban. Részletek
páros3
 1. 58
  1. twin
   USA: twɪ'n UK: twɪn
  1. even
   USA: iː'vʌ·n UK: iːvn
  1. A páros számok kettővel oszthatók.
    1. Even numbers could be divided by 2.
  1. 3.3 conjugate
   USA: kɔ'nʤʌ·geɪ"t UK: kɔnʤʊgɪt
párosával13
  1. in pairs
   USA: ɪ'n pe'rz UK: ɪn peəz
párosával összeállít2
  1. yoke
   USA: yoʊ'k UK: joʊk
párosával való befogás1
  1. coupling
   USA: kʌ'plɪ·ŋ UK: kʌplɪŋ
párosával való összeállítás1
  1. coupling
   USA: kʌ'plɪ·ŋ UK: kʌplɪŋ
pároséltű1
  1. hermaphrodite
   USA: həː·mæ'frʌ·daɪ"t UK: həːmæfrədaɪt
párosít2
  1. wed
   USA: we'd UK: wed
  1. put to
   USA: pʊ't tʌ· UK: pʊt tuː
  1. pair
   USA: pe'r UK: peər
  1. mate
   USA: meɪ't UK: meɪt
  1. fellow
   USA: fe'loʊ· UK: feloʊ
  1. couple
   USA: kʌ'pʌ·l UK: kʌpl
  1. conjugate
   USA: kɔ'nʤʌ·geɪ"t UK: kɔnʤʊgɪt
párosítás1
  1. coupling
   USA: kʌ'plɪ·ŋ UK: kʌplɪŋ
  1. copulation
   UK: kɔpjʊleɪʃn
párosított3
  1. double
   USA: dʌ'bʌ·l UK: dʌbl
  1. conjugate
   USA: kɔ'nʤʌ·geɪ"t UK: kɔnʤʊgɪt
páros játékállás13
  1. even game
   USA: iː'vʌ·n geɪ'm UK: iːvn geɪm
páros játszma1
  1. foursome
   USA: fɔː'rsʌ·m UK: fɔːsəm
pároslapát1
  1. scull
   USA: skʌ'l UK: skʌl
párosodás1
  1. mating
   USA: meɪ'tɪ·ŋ UK: meɪtɪŋ
  1. copulation
   UK: kɔpjʊleɪʃn
párosodik2
 1. 57
  1. mate
   USA: meɪ't UK: meɪt
  1. copulate
   USA: kɔ'pyʌ·leɪ"t UK: kɔpjʊleɪt
párosodó3
  1. copulatory
   UK: kɔpjʊlətəriː
  1. copulative
   UK: kɔpjʊlətɪv
páros rendű polinom13
  1. polynomial of even degree
   USA: pɔ"lʌ·noʊ'miː·ʌ·l ʌ·v iː'vʌ·n dɪ·griː' UK: pɔlɪnoʊmjəl ɔv iːvn dɪgriː
páros rímű fűzfavers14
  1. doggerel
   USA: dɔ'gəː·ʌ·l UK: dɔgərəl
páros szám13
  1. even number
   USA: iː'vʌ·n nʌ'mbəː· UK: iːvn nʌmbər
páros számok13
  1. even numbers
   USA: iː'vʌ·n nʌ'mbəː·z UK: iːvn nʌmbəz
páros térdhúzás1
 1. 796
  1. tub
   USA: tʌ'b UK: tʌb
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása