Összesen 60 találat 8 szótárban. Részletek
példányfn
  1. specimen
   USA: spe'sʌ·mʌ·n UK: spesɪmɪn
  1. representative
   USA: re"prʌ·ze'nʌ·tɪ·v UK: reprɪzentətɪv
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. Megkaphatnám a Cosmopolitan legfrissebb példányát?
    1. Can I have the latest issue of Cosmopolitan?
példány (könyv, újság)fn
  1. copy
   USA: kɔ'piː· UK: kɔpiː
példányonkéntkif
  1. by the number
   USA: baɪ' ðiː· nʌ'mbəː· UK: baɪ ðiː nʌmbər
példányszámfn
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. A Bizottság kivizsgálta ezt a kérdést.
    1. This issue was investigated by the Commission.
  2. Belemerültem egy másik problémába és könnyen megesik velem, hogy az ilyen gyakorlati következményekre nem terjed ki a figyelmem.
    1. My mind was preoccupied with another problem, and I'm apt to disregard these practical side issues.
  1. impression
   USA: ɪ"mpre'ʃʌ·n UK: ɪmpreʃn
  1. circulation
   USA: səː'kyʌ·leɪ"ʃʌ·n UK: səːkjʊleɪʃn
bemutató példányfn
  1. biz demo
   USA: de'moʊ· UK: demoʊ
dedikált példánykif
  1. an autographed copy
   USA: ʌ·n ɔː'tʌ·græ"ft kɔ'piː· UK: ən ɔːtəgrɑft kɔpiː
eredeti példányfn
  1. tud original
   USA: əː·ɪ'ʤʌ·nʌ·l UK: ərɪʤənl
  1. master print
   USA: mæ'stəː· prɪ'nt UK: mɑstər prɪnt
kiállítási példányfn
  1. show-piece
   USA: ʃoʊ'piː"s UK: ʃoʊpiːs
legfrissebb példánykif
  1. current issue
   USA: kɔ'rʌ·nt ɪ'ʃuː· UK: kʌrənt ɪʃuː
másolati példányfn
  1. file copy
   USA: faɪ'l kɔ'piː· UK: faɪl kɔpiː
múzeumi példányfn
recenziós példánykif
  1. reviewer's copy
   USA: riː·vyuː'əː·z kɔ'piː· UK: rɪvjuːəz kɔpiː
  1. review copy
   USA: riː"vyuː' kɔ'piː· UK: rɪvjuː kɔpiː
ritka példányfn
  1. piece
   USA: piː's UK: piːs
három példánybankif
  1. in triplicate
   USA: ɪ'n trɪ'plɪ·kʌ·t UK: ɪn trɪplɪkeɪt
négy példánybankif
  1. in quadruplicate
   UK: ɪn kwɔdruːplɪkeɪt
három példányban készültmn
  1. triplicate
   USA: trɪ'plɪ·kʌ·t UK: trɪplɪkeɪt
négy példányban készültmn
  1. quadruplicate
   UK: kwɔdruːplɪkeɪt
eladatlan példányokkif
  1. unsold copies
   USA: ʌ·nsoʊ'ld kɔ'piː·z UK: ʌnsoʊld kɔpɪz
  1. remainders
   UK: rɪmeɪndəz
  1. remainder
   USA: riː·meɪ'ndəː· UK: rɪmeɪndər
  1. remainder line
   USA: riː·meɪ'ndəː· laɪ'n UK: rɪmeɪndər laɪn
megmaradt példányokfn
  1. remainders
   UK: rɪmeɪndəz
  1. remainder
   USA: riː·meɪ'ndəː· UK: rɪmeɪndər
  1. remainder line
   USA: riː·meɪ'ndəː· laɪ'n UK: rɪmeɪndər laɪn
visszamaradt példányokkif
  1. unsold copies
   USA: ʌ·nsoʊ'ld kɔ'piː·z UK: ʌnsoʊld kɔpɪz
  1. remainders
   UK: rɪmeɪndəz
  1. remainder
   USA: riː·meɪ'ndəː· UK: rɪmeɪndər
  1. remainder line
   USA: riː·meɪ'ndəː· laɪ'n UK: rɪmeɪndər laɪn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása