COVID-19 Fight
Összesen 75 találat 9 szótárban. Részletek
példafn
  1. precedent
   USA: pre'sʌ·dʌ·nt UK: prɪsiːdənt
  1. pattern
   USA: pæ'təː·n UK: pætn
  1. instance
   USA: ɪ'nstʌ·ns UK: ɪnstəns
  1. Egy példa egy kötetnyi általánosságnál jobban megvilágítja, hogy mire gondolok.
    1. An instance will do more than a volume of generalities to make my meaning clear.
  1. exemplar
   USA: ɪ·gze'mplɔ·r UK: ɪgzemplə
  1. example
   USA: ɪ·gzæ'mpʌ·l UK: ɪgzɑmpl
  1. copy
   USA: kɔ'piː· UK: kɔpiː
példa-mn
  1. illustrative
   USA: ɪ"lʌ'strʌ·tɪ·v UK: ɪləstrətɪv
példaadómn
  1. exemplary
   USA: ɪ·gze'mpləː·iː· UK: ɪgzempləriː
példaadóanhsz
példabeszédfn
  1. saw
   USA: sɔː' UK: sɔː
  1. parable
   USA: pe'rʌ·bʌ·l UK: pærəbl
  1. apologue
   UK: æpəlɔg
példabeszédbe burkoltmn
  1. parabolical
   UK: pærəbɔlɪkl
  1. parabolic
   USA: pe"rʌ·bɔ'lɪ·k UK: pærəbɔlɪk
példabeszédek könyvekif
  1. book of proverbs
   USA: bʊ'k ʌ·v prɔ'vəː·bz UK: bʊk ɔv prɔvəːbz
példabeszédet mondanii
  1. speak in parables
   USA: spiː'k ɪ'n pe'rʌ·bʌ·lz UK: spiːk ɪn pærəblz
példaként felhozi
  1. instance
   USA: ɪ'nstʌ·ns UK: ɪnstəns
példaképfn
  1. role model
   USA: roʊ'l mɔ'dʌ·l UK: roʊl mɔdl
  1. átv mirror
   USA: mɪ'rəː· UK: mɪrər
  1. leading
   USA: liː'dɪ·ŋ UK: liːdɪŋ
  1. ideal
   USA: aɪ·diː'l UK: aɪdɪəl
  1. icon
   USA: aɪ'kɔ·n UK: aɪkɔn
  1. hero
   USA: hiː'roʊ· UK: hɪəroʊ
példamutatási
  1. guide
   USA: gaɪ'd UK: gaɪd
példamutatómn
  1. exemplary
   USA: ɪ·gze'mpləː·iː· UK: ɪgzempləriː
példa nélkül állómn
  1. without precedent
   USA: wɪ"ðaʊ't pre'sʌ·dʌ·nt UK: wɪðaʊt prɪsiːdənt
  1. unprecedented
   USA: ʌ·npre'sʌ·de"ntʌ·d UK: ʌnpresɪdentɪd
példaszerűmn
  1. exemplary
   USA: ɪ·gze'mpləː·iː· UK: ɪgzempləriː
példaszerűségfn
elrettentő példamn
  1. deterrent
   USA: dʌ·təː'rʌ·nt UK: dɪterənt
intő példafn
konkrét példakif
  1. specific example
   USA: spʌ·sɪ'fɪ·k ɪ·gzæ'mpʌ·l UK: spəsɪfɪk ɪgzɑmpl
minta, példafn
  1. template
   USA: te'mpleɪ·t UK: templɪt
szemléltető példafn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása