COVID-19 Fight
Összesen 87 találat 9 szótárban. Részletek
pénztárfn
  1. desk
   USA: de'sk UK: desk
  1. chest
   USA: tʃe'st UK: tʃest
  1. checkout
   USA: tʃe'kaʊ"t UK: tʃekaʊt
  1. check-out
   USA: tʃe'kaʊ"t UK: tʃekaʊt
pénztárablakfn
  1. wicket
   USA: hwɪ'kʌ·t UK: wɪkɪt
  1. counter
   USA: kaʊ'ntəː· UK: kaʊntər
pénztárállásfn
  1. cash position
   USA: kæ'ʃ pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: kæʃ pəzɪʃn
pénztárcafn
  1. purse
   USA: pəː's UK: pəːs
  1. pocketbook
   USA: pɔ'kʌ·tbʊ"k UK: pɔkɪtbʊk
  1. note-case
   UK: noʊtkeɪs
  1. coin purse
   USA: kɔɪ'n pəː's UK: kɔɪn pəːs
  1. change purse
   USA: tʃeɪ'nʤ pəː's UK: tʃeɪnʤ pəːs
pénztárgépfn
  1. till
   USA: tɪ'l UK: tɪl
  1. cash register
   USA: kæ'ʃ re'ʤʌ·stəː· UK: kæʃ reʤɪstər
pénztári blokkfn
  1. sales check
   USA: seɪ'lz tʃe'k UK: seɪlz tʃek
pénztári tervfn
  1. cash plan
   USA: kæ'ʃ plæ'n UK: kæʃ plæn
pénztárkönyvfn
  1. cash-book
   UK: kæʃbʊk
  1. cash book
   USA: kæ'ʃ bʊ'k UK: kæʃ bʊk
pénztár (könyvviteli számla)kif
  1. petty cash
   USA: pe'tiː· kæ'ʃ UK: petiː kæʃ
pénztárosfn
  1. treasurer
   USA: tre'ʒəː·əː· UK: treʒərər
  1. ticket clerk
   USA: tɪ'kʌ·t kləː'k UK: tɪkɪt klɑk
  1. purser
   USA: pəː'səː· UK: pəːsər
  1. cashier
   USA: kæ·ʃɪ'r UK: kæʃɪər
  1. bursar
   UK: bəːsər
pénztáros; kasszai
  1. cashier
   USA: kæ·ʃɪ'r UK: kæʃɪər
pénztárpultkif
  1. checkout counter
   USA: tʃe'kaʊ"t kaʊ'ntəː· UK: tʃekaʊt kaʊntər
pénztárszámlafn
erszény, pénztárcafn
  1. purse
   USA: pəː's UK: pəːs
levéltárca, pénztárcafn
  1. wallet
   USA: wɔː'lʌ·t UK: wɔlɪt
a pénztárcámnak lába keltkif
  1. my purse has taken wings
   USA: maɪ' pəː's hʌ·z teɪ'kʌ·n wɪ'ŋz UK: maɪ pəːs hæz teɪkən wɪŋz
kamatozó pénztárjegyfn
  1. savings certificate
   USA: seɪ'vɪ·ŋz səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: seɪvɪŋz sətɪfɪkeɪt
egyetemi pénztárosfn
  1. bursar
   UK: bəːsər
jól megtömött pénztárcakif
  1. well lined purse
   USA: we'l laɪ'nd pəː's UK: wel laɪnd pəːs
a pénz pénztárca nélkül volt a zsebébenkif
  1. the money was loose in his pocket
   USA: ðiː· mʌ'niː· wʌ·z luː's ɪ'n hʌ·z pɔ'kʌ·t UK: ðiː mʌniː wɔz luːs ɪn hɪz pɔkɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása