COVID-19 Fight
Összesen 42 találat 7 szótárban. Részletek
pózfn
  1. stance
   USA: stæ'ns UK: stæns
  1. posture
   USA: pɔ'stʃəː· UK: pɔstʃər
  1. pose
   USA: poʊ'z UK: poʊz
  1. poise
   USA: pɔɪ'z UK: pɔɪz
  1. grimace
   USA: grɪ'mʌ·s UK: grɪmeɪs
  1. frills
   USA: frɪ'lz UK: frɪlz
  1. attitude
   USA: æ'tʌ·tuː"d UK: ætɪtjuːd
póznafn
  1. stake
   USA: steɪ'k UK: steɪk
  1. spud
   USA: spʌ'd UK: spʌd
  1. spar
   USA: spɔ'r UK: spɑr
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
  1. peg
   USA: pe'g UK: peg
  1. mast
   USA: mæ'st UK: mɑst
  1. line post
   USA: laɪ'n poʊ'st UK: laɪn poʊst
  1. line pole
   USA: laɪ'n poʊ'l UK: laɪn poʊl
pózoli
  1. strike an attitude
   USA: straɪ'k ʌ·n æ'tʌ·tuː"d UK: straɪk ən ætɪtjuːd
  1. put on frills
   USA: pʊ't ɔ'n frɪ'lz UK: pʊt ɔn frɪlz
  1. pose
   USA: poʊ'z UK: poʊz
  1. grimace
   USA: grɪ'mʌ·s UK: grɪmeɪs
  1. attitudinize
   UK: ætɪtjuːdɪnaɪz
pózolásfn
  1. ritk self-consciousness
   UK: selfkɔnʃəsnəs
  1. posturing
   USA: pɔ'stʃəː·ɪ·ŋ UK: pɔstʃərɪŋ
  1. pose
   USA: poʊ'z UK: poʊz
pózolómn
  1. ritk self-conscious
   UK: selfkɔnʃəs
  1. priggish
   UK: prɪgɪʃ
  1. poser
   USA: poʊ'zəː· UK: poʊzər
pózolvahsz
  1. theatrically
   USA: θiː·æ'trɪ·kliː· UK: θɪætrɪkliː
  1. frilly
   USA: frɪ'liː· UK: frɪliː
magzati pózkif
  1. foetal ball
   UK: fiːtl bɔːl
útjelző póznafn
hegyes végű póznafn
 1. épít
  1. pile
   USA: paɪ'l UK: paɪl
pózfn
  1. e Pose
   'poːzə
   1. többes szám:
   2. Posen
   1. birtokos eset:
   2. Pose
póznafn
  1. e Stange
   'ʃtaŋə
   1. többes szám:
   2. Stangen
   1. birtokos eset:
   2. Stange
  1. r Baum
   'baʊm
   1. birtokos eset:
   2. Baumes
   3. Baums
pózoli
  1. irod posieren
   po'ziːrən
pózfn
  1. pej n attitude
póznafn
pózoli
pózolásfn
pózolófn
  1. átv h poseur
póznincs
pózfn
  1. attitudine
   n attitúdine
pózba vágja magátnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása