COVID-19 Fight
Összesen 119 találat 17 szótárban. Részletek
palifn
  1. sucker
   USA: sʌ'kəː· UK: sʌkər
  1. szl AUS soda
   USA: soʊ'dʌ· UK: soʊdə
  1. US pushover
   USA: pʊ'ʃoʊ"vəː· UK: pʊʃoʊvər
  1. szl mug
   USA: mʌ'g UK: mʌg
  1. muff
   USA: mʌ'f UK: mʌf
  1. jock
   USA: ʤɔ'k
  1. szl jay
   USA: ʤeɪ' UK: ʤeɪ
  1. gull
   USA: gʌ'l UK: gʌl
  1. gent
   USA: ʤe'nt UK: ʤent
  1. biz cod
   USA: siː'oʊ'diː' UK: kɔd
  1. angel
   USA: eɪ'nʤʌ·l UK: eɪnʤl
palimadárkif
  1. easy mark
   USA: iː'ziː· mɔ'rk UK: iːziː mɑk
  1. cat's-paw
   UK: kætspɔː
könnyen palira vehető emberkif
  1. easy mark
   USA: iː'ziː· mɔ'rk UK: iːziː mɑk
pálinkafn
  1. szl US snifter
   UK: snɪftər
  1. szl US red-eye
   UK: redaɪ
  1. firewater
   UK: faɪəwɔːtər
  1. brandy
   USA: bræ'ndiː· UK: brændiː
  1. bingo
   USA: bɪ'ŋgoʊ· UK: bɪŋgoʊ
pálinkafn
  1. schnaps
   UK: ʃnæps
pálinkafélékkif
  1. ardent spirits
   USA: ɔ'rdʌ·nt spɪ'rʌ·ts UK: ɑdnt spɪrɪts
pálinkafőzőfn
  1. distiller
   USA: dɪ"stɪ'ləː· UK: dɪstɪlər
pálinkamérésfn
  1. juice joint
   USA: ʤuː's ʤɔɪ'nt UK: ʤuːs ʤɔɪnt
  1. US dead-fall
   UK: dedfɔːl
pohárka pálinkafn
  1. biz US eye-opener
pohár pálinkafn
  1. stinger
   USA: stɪ'ŋəː· UK: stɪŋər
(illegális) pálinkafőzőfn
  1. moonshiner
   UK: muːnʃaɪnər
egy korty pálinkafn
  1. shot
   USA: ʃɔ't UK: ʃɔt
egy kupica pálinkafn
  1. shot
   USA: ʃɔ't UK: ʃɔt
kis pohár pálinkafn
  1. biz US slug
   USA: slʌ'g UK: slʌg
palifn
  1. argó r Kerl
   'kɛɐl
   1. többes szám:
   2. Kerle
   1. birtokos eset:
   2. Kerles
   3. Kerls
  1. argó r Freier
   'fraɪɐ
   1. többes szám:
   2. Freier
   1. birtokos eset:
   2. Freiers
pálinkafn
  1. közb r Sprit
   'ʃprɪt
   1. többes szám:
   2. Sprite
   1. birtokos eset:
   2. Sprites
   3. Sprits
  1. r Schnaps
   'ʃnaps
   1. birtokos eset:
   2. Schnapses
  1. r Branntwein
   'brantvaɪn
pálinkafőzőfn
  1. r Brenner
   'brɛnɐ
   1. többes szám:
   2. Brenner
   1. birtokos eset:
   2. Brenners
pálinkáziki
palifn
  1. átv biz n poire
  1. argó h pigeon
  1. argó h goujon
pálinkafn
 1. vízzel kevert tömény alkoholból
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása