Összesen 14 találat 7 szótárban. Részletek
panaszosfn
 1. jog
  1. skót pursuer
   USA: pəː·suː'əː· UK: pəsjuːər
  1. irod plangent
   UK: plænʤənt
  1. plaintive
   USA: pleɪ'nɪ·v UK: pleɪntɪv
 2. jog
  1. orator
   USA: ɔː'rʌ·təː· UK: ɔrətər
  1. lugubrious
   USA: luː·gyuː'briː·ʌ·s UK: ləguːbrɪəs
  1. deplorable
   USA: dʌ·plɔː'rʌ·bʌ·l UK: dɪplɔːrəbl
  1. complainant
   USA: kʌ·mpleɪ'nʌ·nt UK: kəmpleɪnənt
panaszosanhsz
  1. plaintively
   USA: pleɪ'naɪ"vliː· UK: pleɪntɪvliː
panaszosan mélázómn
  1. lackadaisical
   USA: læ"kʌ·deɪ'zɪ·kʌ·l UK: lækədeɪzɪkl
panaszos sivításfn
  1. whining
   USA: hwaɪ'nɪ·ŋ UK: waɪnɪŋ
(panaszost) elutasít és költségekben elmarasztalkif
  1. dismiss with costs
   USA: dɪ"smɪ's wʌ·ð kɔ's UK: dɪzmɪs wɪð kɔsts
panaszosfn
  1. r Kläger
   1. többes szám:
   2. Kläger
   1. birtokos eset:
   2. Klägers
panaszosmn
panaszosfn
 1. jog
panaszosmn
  1. rég rammarichevole
   rammarichévole
  1. irod querulo
   quérulo
 1. jog
  1. lamentevole
   lamentévole
  1. irod flebile
   flébile
panaszosannincs
panaszos személynincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása