COVID-19 Fight
Összesen 102 találat 16 szótárban. Részletek
partneri
  1. partner
   USA: pɔ'rtnəː· UK: pɑtnər
  1. cohort
   USA: koʊ'hɔː·rt UK: koʊhɔːt
partner (az ellenkező nemből)fn
  1. date
   USA: deɪ't UK: deɪt
partnerként szerepeli
  1. partner
   USA: pɔ'rtnəː· UK: pɑtnər
partner (közösüléshez)i
  1. lay
   USA: leɪ' UK: leɪ
partnernőfn
  1. drag
   USA: dræ'g UK: dræg
partnerországok - Az Európai Unió 3906-/89 sz. Rendeletében felsorolt, a Phare-program által érintett országok (PHARE)kif
  1. Partner Countries
   USA: pɔ'rtnəː· kʌ'ntriː·z UK: pɑtnər kʌntrɪz
partnerszervezetek - A partnerországokban működő intézmények, amelyekkel a Phare a különféle programok vagy projektek kapcsán együttműködik. Köztük vannak minisztériumok, alapok, érdekképviseleti szervezetek, egyetemek, oktatási központok, regionális vagykif
állandó partnermn
  1. steady
   USA: ste'diː· UK: stediː
elektronikus levelező partnerfn
(valakinek az) esete [partnerkapcsolatban]i
  1. type
   USA: taɪ'p UK: taɪp
indikatív program - A partnerországok kormányzati szervei által az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben készített programterv. Rögzíti az egyes országok reformtörekvéseinek célját és stratégiáját, s az ehhez szükséges Phare-költségviselésre vonatkkif
több évre szóló programkészítés - A partnerország középtávú reformtörekvéseit figyelembe vevő programok tervezése. (PHARE)kif
regionális program - Három vagy több partnerországot felölelő, közös célok jegyében fogant, közös tevékenységgel megvalósítandó programok elnevezése. Ld. még (PHARE)kif
  1. regional programme
   USA: riː'ʤʌ·nʌ·l proʊ'græ"m UK: riːʤənl proʊgræm
súlyponti ágazat - A Phare tevékenysége a partnerországok súlyponti ágazataira összpontosul. A Phare finanszírozás alapterületei valamennyi érintett országban azonosak, jóllehet az országok az átalakulás eltérő fázisaiban vannak. E súlyponti területek közkif
- Az EU energetikai programja, amelyet a Phare partner országaira is kiterjesztettek. (PHARE)fn
program- v. projektirányító egység - A program végrehajtása a partnerországok területén az érintett minisztériumoknál, állami hivataloknál és más, érintett intézményeknél létesített programirányító egységek feladata. Az egységek személyzete általában az akif
Vegyesvállalati Phare Program - az Európai Unió és a Phare partnerországok kis- és középvállalatai közötti gazdasági együttműködés egyik célprogramja, amellyel vegyesvállalatok létrehozását ösztönzik. (PHARE)kif
keretmegállapodás - a Phare végrehajtása kapcsán az Európai Unió és a partner ország között kötött, az együttműködés szakmai, jogi és igazgatási kereteit meghatározó jogi okmány. (PHARE)kif
  1. framework agreement
   USA: freɪ'mwəː"k ʌ·griː'mʌ·nt UK: freɪmwəːk əgriːmənt
Finanszírozási Emlékeztető v. Nyilatkozat - Az az okmány, amelyet az Európai Bizottság és a partner ország írnak alá, a Phare finanszírozásra vontakozó döntést követően. Tartalmazza a vonatkozó Phare-program leírását, s a finanszírozási eljárást. (PHARE)kif
  1. Financing Memorandum
   USA: faɪ·næ'nsɪ·ŋ me"məː·æ'ndʌ·m UK: faɪnænsɪŋ memərændəm
"határmenti" együttműködési programok - A Phare egyik programtípusa, amellyel a közös határ mentén fekvő partnerországok együttműködését segítik elő. (PHARE)kif
  1. Cross-border Cooperation Programmes
   UK: krɔsbɔːdə koʊɔpəreɪʃn proʊgræmz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása