COVID-19 Fight
pecsétfn
  1. levélé r Verschluss
   1. birtokos eset:
   2. Verschlusses
pecsétfn
  1. r Stempel
   'ʃtɛmpəl
   1. többes szám:
   2. Stempel
   1. birtokos eset:
   2. Stempels
  1. s Siegel
   'ziːgəl
   1. többes szám:
   2. Siegel
   1. birtokos eset:
   2. Siegels
  1. átv r Schmitz
   'ʃmɪts
   1. többes szám:
   2. Schmitze
   1. birtokos eset:
   2. Schmitzes
  1. lovon stb. r Fleck
   'flɛk
   1. többes szám:
   2. Flecke
   1. birtokos eset:
   2. Fleckes
   3. Flecks
pecsétesmn
pecsétgyűrűfn
pecsétnyomófn
  1. r Stempel
   'ʃtɛmpəl
   1. többes szám:
   2. Stempel
   1. birtokos eset:
   2. Stempels
pecsétviaszfn
Az alábbi szótárakban nem volt találat:
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása