COVID-19 Fight
Összesen 56 találat 9 szótárban. Részletek
pihenő1
  1. stage
   USA: steɪ'ʤ UK: steɪʤ
  1. Tizennyolc mérföld: első útszakasznak éppen elég!
    1. Eighteen miles: enough for the first stage.
  1. siesta
   UK: sɪestə
  1. resting
   USA: re'stɪ·ŋ UK: restɪŋ
  1. respite
   USA: re'spɪ"t UK: respaɪt
  1. relaxation
   USA: riː"læ·kseɪ'ʃʌ·n UK: riːlækseɪʃn
  1. leisure
   USA: liː'ʒəː· UK: leʒər
  1. layover
   USA: leɪ'oʊ"vəː· UK: leɪoʊvər
  1. 1.2 6 lay-off
   USA: leɪ'ɔː"f UK: leɪɔːf
  1. halt
   USA: hɔː'lt UK: hɔːlt
  1. easy
   USA: iː'ziː· UK: iːziː
  1. breathing space
   USA: briː'ðɪ·ŋ speɪ's UK: briːðɪŋ speɪs
  1. 1.2 breather
   USA: briː'ðəː· UK: briːðər
  1. bait
   USA: beɪ't UK: beɪt
pihenőállomás1
pihenőhely1
 1. 629.33
  1. service area
   USA: səː'vʌ·s e'riː·ʌ· UK: səːvɪs eərɪə
  1. roost
   USA: ruː'st UK: ruːst
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
  1. rest room
   USA: re'st ruː'm UK: rest ruːm
  1. lay-by
   UK: leɪbaɪ
  1. lair
   USA: le'r UK: leər
pihenőhelyiség1
  1. rest room
   USA: re'st ruː'm UK: rest ruːm
pihenőnap1
  1. day of rest
   USA: deɪ' ʌ·v re'st UK: deɪ ɔv rest
pihenőszoba1
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
  1. rest room
   USA: re'st ruː'm UK: rest ruːm
pihenőt tart2
  1. 1 spell
   USA: spe'l UK: spel
  1. bait
   USA: beɪ't UK: beɪt
déli pihenő1
  1. siesta
   UK: sɪestə
  1. 6.3 5 meridian
   USA: məː·ɪ'diː·ʌ·n UK: mərɪdɪən
rövid pihenő2
  1. halt
   USA: hɔː'lt UK: hɔːlt
csendes pihenőhely1
  1. retreat
   USA: riː·triː't UK: rɪtriːt
rövid pihenőt tart2
  1. put in
   USA: pʊ't ɪ'n UK: pʊt ɪn
pihenőfn
  1. e Station
   ʃta'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Stationen
   1. birtokos eset:
   2. Station
  1. közb e Schicht
   'ʃɪçt
   1. többes szám:
   2. Schichten
   1. birtokos eset:
   2. Schicht
 1. épít földr műsz
  1. r Absatz
   'apzats
   1. birtokos eset:
   2. Absatzes
pihenőnapfn
  1. átv irod r Sabbat
   'zabat
   1. többes szám:
   2. Sabbate
   1. birtokos eset:
   2. Sabbates
   3. Sabbats
pihenőt tarti
pihenő1
 1. emeleten és lépcsőszakaszok között
pihenő1
 1. lépcsőn
pihenő1
pihenőállomás1
pihenőhely1
 1. autópályán
pihenőhely1
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása