Összesen 24 találat 8 szótárban. Részletek
piszokfn
  1. smudge
   USA: smʌ'ʤ UK: smʌʤ
  1. átv muck
   USA: mʌ'k UK: mʌk
  1. mess
   USA: me's UK: mes
 1. műsz
  1. grit
   USA: grɪ't UK: grɪt
  1. grime
   USA: graɪ'm UK: graɪm
  1. filth
   USA: fɪ'lθ UK: fɪlθ
  1. biz US dreck
  1. dirt
   USA: dəː't UK: dəːt
  1. crock
   USA: krɔ'k UK: krɔk
  1. crap
   USA: kræ'p UK: kræp
  1. átv blemish
   USA: ble'mɪ·ʃ UK: blemɪʃ
  1. black
   USA: blæ'k UK: blæk
piszok alakfn
  1. biz scab
   USA: skæ'b UK: skæb
  1. dirty dog
   USA: dəː'tiː· dɔː'g UK: dəːtiː dɔg
  1. a nasty piece of work
   USA: eɪ' næ'stiː· piː's ʌ·v wəː'k UK: eɪ nɑstiː piːs ɔv wəːk
piszokfészekfn
  1. biz pigsty
   UK: pɪgstaɪ
  1. biz piggery
   UK: pɪgəriː
piszokfoltfn
  1. soil
   USA: sɔɪ'l UK: sɔɪl
  1. black
   USA: blæ'k UK: blæk
piszok gazemberkif
  1. dirty swine
   USA: dəː'tiː· swaɪ'n UK: dəːtiː swaɪn
piszoktól eldugultmn
  1. foul
   USA: faʊ'l UK: faʊl
felületi piszokfn
  1. grime
   USA: graɪ'm UK: graɪm
ragacsos piszokfn
piszokfn
  1. e Unreinheit
   'ʊnraɪnhaɪt
   1. többes szám:
   2. Unreinheiten
   1. birtokos eset:
   2. Unreinheit
  1. átv e Schweinerei
   ʃvaɪnə'raɪ
   1. többes szám:
   2. Schweinereien
   1. birtokos eset:
   2. Schweinerei
  1. r Schmutz
   'ʃmʊts
   1. birtokos eset:
   2. Schmutzes
  1. e Schmiere
   'ʃmiːrə
   1. többes szám:
   2. Schmieren
   1. birtokos eset:
   2. Schmiere
  1. r Mist
   'mɪst
   1. többes szám:
   2. Miste
   1. birtokos eset:
   2. Mistes
  1. rég r Kot
   'koːt
   1. többes szám:
   2. Kots
   3. Kote
   1. birtokos eset:
   2. Kotes
   3. Kots
  1. r Knies
   'kniːs
   1. birtokos eset:
   2. Knieses
  1. r Dreck
   'drɛk
   1. birtokos eset:
   2. Dreckes
   3. Drecks
piszokfészekfn
  1. Neger
   'neːgɐ
piszokfoltfn
piszoknincs
piszoknincs
  1. középol délol róm monnezza
  1. középol délol mondezza
  1. rég fastidio
   fastídio
piszokfn
piszokfoltnincs
piszokrétegnincs
  1. intonaco
   intónaco
piszok / szemét / szar alaknincs
piszok / szemét / szar alakfn
  1. lercio
   h tsz: -ci
  1. lercia
   h tsz: -ce
piszok szerencse / mázlinincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása