COVID-19 Fight
politikafn
  1. politics
   USA: pɔ'lʌ·tɪ"ks UK: pɔlɪtɪz
  1. policy
   USA: pɔ'lʌ·siː· UK: pɔləsiː
  1. A közös agrárpolitika a Szerződésben megállapított célkitűzések megvalósítására irányul.
    1. The common agricultural policy pursues the objectives set out in the Treaty.
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
politikaifn
  1. pej US politics
   USA: pɔ'lʌ·tɪ"ks UK: pɔlɪtɪz
  1. political
   USA: pʌ·lɪ'tʌ·kʌ·l UK: pəlɪtɪkl
politikai bomláskif
  1. political dry-rot
   UK: pəlɪtɪkl draɪrɔt
politikai bűnperfn
  1. state trial
   USA: steɪ't traɪ'l UK: steɪt traɪəl
politikai elvfn
  1. politics
   USA: pɔ'lʌ·tɪ"ks UK: pɔlɪtɪz
politikai fogolykif
  1. state prisoner
   USA: steɪ't prɪ'znəː· UK: steɪt prɪznər
  1. prisoner of state
   USA: prɪ'znəː· ʌ·v steɪ't UK: prɪznər ɔv steɪt
politikai gazdaságtanfn
  1. political economy
   USA: pʌ·lɪ'tʌ·kʌ·l iː·kɔ'nʌ·miː· UK: pəlɪtɪkl ɪkɔnəmiː
politikai gyilkosságfn
  1. assassination
   USA: ʌ·sæ"sʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: əsæsɪneɪʃn
politikai irányfn
  1. orientation
   USA: ɔː"riː·e·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɔːrɪenteɪʃn
politikai kalandorfn
  1. carpetbagger
   USA: kɔ'rpʌ·tbæ"gəː· UK: kɑpɪtbægər
  1. biz carpet-bagger
   USA: kɔ'rpʌ·tbæ"gəː· UK: kɑpɪtbægər
politikai konferenciafn
  1. pow-wow
   USA: paʊ'waʊ" UK: paʊwaʊ
politikai közvetítőfn
  1. trouble-shooter
   USA: trʌ'bʌ·lʃuː"təː· UK: trʌblʃuːtər
politikai meggyőződésfn
  1. politics
   USA: pɔ'lʌ·tɪ"ks UK: pɔlɪtɪz
politikai menedékjogkif
  1. political asylum
   USA: pʌ·lɪ'tʌ·kʌ·l ʌ·saɪ'lʌ·m UK: pəlɪtɪkl əsaɪləm
(politikai) menekültfn
  1. refugee
   USA: re'fyuː·ʤiː· UK: refjʊʤiː
politikai mesterkedésfn
  1. politics
   USA: pɔ'lʌ·tɪ"ks UK: pɔlɪtɪz
politikai programfn
  1. platform
   USA: plæ'tfɔː"rm UK: plætfɔːm
  1. party platform
   USA: pɔ'rtiː· plæ'tfɔː"rm UK: pɑtiː plætfɔːm
politikai zűrzavarfn
  1. distemper
   USA: dɪ"ste'mpəː· UK: dɪstempər
politikamentesmn
  1. non-political
   USA: nɔ"npʌ·lɪ'tɪ·kʌ·l UK: nɔnpəlɪtɪkl
agresszív politikafn
  1. hardball
   USA: hɔ'rdbɔː"l UK: hɑdbɔːl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása