COVID-19 Fight
Összesen 483 találat 17 szótárban. Részletek
pontfn
  1. tick
   USA: tɪ'k UK: tɪk
 1. műsz
  1. spot
   USA: spɔ't UK: spɔt
  1. biz score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. A fiam nagyon örült, hogy maximum pontot kapott a dolgozatára.
    1. My son was very happy to get a perfect score on his essay.
  2. A tornászcsapat magas pontszámot ért el mind a négy versenyszámban.
    1. The gymnast team had high scores in all four categories at the competition.
  3. A műkorcsolyázók a zsűri pontozására várnak.
    1. The figure skaters are waiting for the judges' scores.
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
  1. biz plumb
   USA: plʌ'm UK: plʌm
  1. place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
  1. pip
   USA: pɪ'p UK: pɪp
 2. nyelv
  1. US period
   USA: pɪ'riː·ʌ·d UK: pɪərɪəd
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. Egészen közönséges ember vagyok.
    1. I'm just a common man.
  2. Ezek a házak pont ugyanúgy néznek ki.
    1. These houses look just the same.
  3. John épp elment, de mindjárt visszajön.
    1. John has just left, but he will be back in a moment.
  1. jot
   USA: ʤɔ't UK: ʤɔt
  1. item
   USA: aɪ'tʌ·m UK: aɪtəm
  1. Öt pont volt felsorolva a napirenden.
    1. There were five items listed on the agenda.
  1. full
   USA: fʊ'l UK: fʊl
  1. full stop
   USA: fʊ'l stɔ'p UK: fʊl stɔp
  1. dot
   USA: dɔ't UK: dɔt
 3. sp
  1. chalk
   USA: tʃɔ'k UK: tʃɔːk
  1. biz bang
   USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
pont a közepénfn
  1. midmost
   UK: mɪdmoʊst
  1. full in the middle
   USA: fʊ'l ɪ'n ðiː· mɪ'dʌ·l UK: fʊl ɪn ðiː mɪdl
pontállásfn
  1. biz score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. A fiam nagyon örült, hogy maximum pontot kapott a dolgozatára.
    1. My son was very happy to get a perfect score on his essay.
  2. A tornászcsapat magas pontszámot ért el mind a négy versenyszámban.
    1. The gymnast team had high scores in all four categories at the competition.
  3. A műkorcsolyázók a zsűri pontozására várnak.
    1. The figure skaters are waiting for the judges' scores.
pontarányfn
  1. biz score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. A fiam nagyon örült, hogy maximum pontot kapott a dolgozatára.
    1. My son was very happy to get a perfect score on his essay.
  2. A tornászcsapat magas pontszámot ért el mind a négy versenyszámban.
    1. The gymnast team had high scores in all four categories at the competition.
  3. A műkorcsolyázók a zsűri pontozására várnak.
    1. The figure skaters are waiting for the judges' scores.
pontatlanmn
  1. untrue
   USA: ʌ·ntruː' UK: ʌntruː
  1. unpunctual
   UK: ʌnpʌŋktjʊəl
  1. slack
   USA: slæ'k UK: slæk
  1. loose
   USA: luː's UK: luːs
  1. inexact
   USA: ɪ"nɪ·gzæ'kt UK: ɪnɪgzækt
  1. inaccurate
   USA: ɪ"næ'kyəː·ʌ·t UK: ɪnækjʊrət
  1. imprecise
   USA: ɪ'mprʌ·saɪ"s UK: ɪmprɪsaɪs
  1. false
   USA: fɔː'ls UK: fɔːls
pontatlan fordításkif
  1. loose translation
   USA: luː's træ·nzleɪ'ʃʌ·n UK: luːs trænsleɪʃn
pontatlan idézetfn
  1. misquotation
   UK: mɪskwoʊteɪʃn
pontatlanságfn
  1. unpunctuality
   UK: ʌnpʌŋktjʊælɪtiː
  1. US tardiness
   USA: tɔ'rdiː·nʌ·s UK: tɑdɪnəs
  1. laxity
   USA: læ'ksʌ·tiː· UK: læksɪtiː
  1. inaccuracy
   USA: ɪ"næ'kyəː·ʌ·siː· UK: ɪnækjərəsiː
  1. imprecision
   UK: ɪmprɪsɪʒn
pontatlanulhsz
  1. wrong
   USA: rɔː'ŋ UK: rɔŋ
  1. loosely
   USA: luː'sliː· UK: luːsliː
pontbanhsz
  1. the minute
   USA: ðiː· maɪ·nyuː't UK: ðiː mɪnɪt
  1. on the minute
   USA: ɔ'n ðiː· maɪ·nyuː't UK: ɔn ðiː mɪnɪt
  1. at the minute
   USA: æ't ðiː· maɪ·nyuː't UK: ət ðiː mɪnɪt
pontbombázáskif
  1. precision bombing
   USA: priː·sɪ'ʒʌ·n bɔ'mɪ·ŋ UK: prɪsɪʒn bɔmɪŋ
pont egy évekif
  1. a year to the day
   USA: eɪ' yɪ'r tʌ· ðiː· deɪ' UK: eɪ jəːr tuː ðiː deɪ
pont elöttekif
  1. right outside
   USA: raɪ't aʊ'tsaɪ'd UK: raɪt aʊtsaɪd
pontelőnyfn
  1. bisque
   USA: bɪ'sk UK: bɪsk
ponteredményfn
  1. biz score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. A fiam nagyon örült, hogy maximum pontot kapott a dolgozatára.
    1. My son was very happy to get a perfect score on his essay.
  2. A tornászcsapat magas pontszámot ért el mind a négy versenyszámban.
    1. The gymnast team had high scores in all four categories at the competition.
  3. A műkorcsolyázók a zsűri pontozására várnak.
    1. The figure skaters are waiting for the judges' scores.
 1. sp
  1. point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
pontérintkezőfn
 1. vill
  1. rég point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
pontértékfn
 1. sp
  1. point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
ponthegesztésfn
  1. spot welding
   USA: spɔ't we'ldɪ·ŋ UK: spɔt weldɪŋ
pont (írásjel)fn
  1. period
   USA: pɪ'riː·ʌ·d UK: pɪərɪəd
pontjelzőfn
  1. marker
   USA: mɔ'rkəː· UK: mɑkər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása