COVID-19 Fight
Összesen 159 találat 6 szótárban. Részletek
presenti tni USA: pəː·ze'nt UK: prɪzent
 1. orv
  1. The Queen was present to see the Wimbledon Championships finals.
    1. A Királynő is jelen volt a wimbledoni teniszbajnokság döntőin.
presenti tsi USA: pəː·ze'nt UK: prɪzent
  1. The book was a present from his father.
    1. A könyvet apjától kapta ajándékba.
  1. The report is about the present state of public transport.
    1. A jelentés a tömegközlekedés jelenlegi állapotáról szól.
  2. He presented his theory of continental drift.
    1. Előterjesztette elméletét a kontinensvándorlásról.
presentmn USA: pəː·ze'nt UK: prɪzent
  1. What are the reasons of the present economic crisis?
    1. Mik az okai a mostani válságnak?
 1. rég
presentablemn USA: prʌ·ze'ntʌ·bʌ·l UK: prɪzentəbl
present a fine appearencei
present a paperi USA: pəː·ze'nt eɪ' peɪ'pəː· UK: prɪzent eɪ peɪpər
present a petition to syi USA: pəː·ze'nt eɪ' pʌ·tɪ'ʃʌ·n tʌ· saɪ'
present / at -hsz USA: pəː·ze'nt æ't UK: prɪzent ət
presentation copyfn USA: pre"zʌ·nteɪ'ʃʌ·n kɔ'piː· UK: preznteɪʃn kɔpiː
present / (be) -i USA: pəː·ze'nt biː· UK: prɪzent biː
present / (be) -mn USA: pəː·ze'nt biː· UK: prɪzent biː
present company exceptedkif USA: pəː·ze'nt kʌ'mpʌ·niː· ɪ·kse'ptʌ·d UK: prɪzent kʌmpəniː ɪkseptɪd
present copyfn USA: pəː·ze'nt kɔ'piː· UK: prɪzent kɔpiː
present-daymn
presentedi USA: pəː·ze'nʌ·d UK: prɪzentɪd
presenterfn USA: priː·ze'ntəː· UK: prɪzentər
presentimentfn UK: prɪzentɪmənt
presentlyhsz USA: pre'zʌ·ntliː· UK: prezntliː
presentmentfn USA: priː·ze'ntmʌ·nt UK: prɪzentmənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása