pressi tni USA: pre's UK: pres
press againsti tni USA: pre's ʌ·ge'nst UK: pres əgenst
press any key to beginkif USA: pre's e'niː· kiː' tʌ· bɪ·gɪ'n UK: pres eniː kiː tuː bɪgɪn
press any key to continuekif USA: pre's e'niː· kiː' tʌ· kʌ·ntɪ'nyuː· UK: pres eniː kiː tuː kəntɪnjuː
press close toi USA: pre's kloʊ'z tʌ· UK: pres kloʊz tuː
press conferencefn USA: pre's kɔ'nfrʌ·ns UK: pres kɔnfərəns
press correspondentfn USA: pre's kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·nt UK: pres kɔrɪspɔndənt
press downi tsi USA: pre's daʊ'n UK: pres daʊn
press fori tsi USA: pre's frəː· UK: pres fəː
press forwardi tni USA: pre's fɔː'rwəː·d UK: pres fɔːwəd
press forwardi tsi USA: pre's fɔː'rwəː·d UK: pres fɔːwəd
press of businesskif USA: pre's ʌ·v bɪ'znʌ·s UK: pres ɔv bɪznəs
press oni tni USA: pre's ɔ'n UK: pres ɔn
press one's suiti USA: pre's wʌ'nz suː't UK: pres wʌnz suːt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása