prevail againsti USA: priː·veɪ'l ʌ·ge'nst UK: prɪveɪl əgenst
prevail on sy to do sgi
prevail over syi USA: priː·veɪ'l oʊ'vəː· saɪ'
prevailingmn USA: priː·veɪ'lɪ·ŋ UK: prɪveɪlɪŋ
prevailing provisionskif USA: priː·veɪ'lɪ·ŋ prʌ·vɪ'ʒʌ·nz UK: prɪveɪlɪŋ prəvɪʒnz
prevailing tonekif USA: priː·veɪ'lɪ·ŋ toʊ'n UK: prɪveɪlɪŋ toʊn
prevailing windkif USA: priː·veɪ'lɪ·ŋ wɪ'nd UK: prɪveɪlɪŋ wɪnd
prevailing windskif USA: priː·veɪ'lɪ·ŋ waɪ'ndz UK: prɪveɪlɪŋ wɪndz
prevailing wingskif USA: priː·veɪ'lɪ·ŋ wɪ'ŋz UK: prɪveɪlɪŋ wɪŋz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása