COVID-19 Fight
properfn USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
 1. rég
  1. I feel as if you were my property.'
    1. Valahogy úgy nézek rád, mintha a saját tulajdonom volnál.
    1. Valahogy úgy nézek rád, mintha a saját tulajdonom volnál.
  2. Yes; he has very good property in Dorsetshire.
    1. Igen; szép birtoka van Dorsetshire-ben.
    1. Igen; szép birtoka van Dorsetshire-ben.
 2. rég
  1. One of the properties of copper is that it conducts heat and electricity very well.
    1. A réz egyik tulajdonsága, hogy a hőt és az elektromosságot is jól vezeti.
    1. A réz egyik tulajdonsága, hogy a hőt és az elektromosságot is jól vezeti.
  1. We'll do it all properly, like the book.
    1. Mindent rendesen csinálunk, a könyv szerint.
propermn USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. szl
   1. And the proper kind of a Lothario, too!
     1. Egy valódi, hamisítatlan Don Juan.
   1. I was angry perhaps at first, but my anger soon began to take a proper direction.
     1. Eleinte talán haragudtam, de a harag csakhamar helyes irányba terelődött.
   2. Generosity is a very fine thing, at a proper time and within due limits.
     1. Szép dolog a nagylelkűség, megfelelő időben s kellő határok közt.
 1. rég
properhsz USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
proper fractionkif USA: prɔ'pəː· fræ'kʃʌ·n UK: prɔpər frækʃn
proper law of the contractkif USA: prɔ'pəː· lɔ' ʌ·v ðiː· kʌ·ntræ'kt UK: prɔpər lɔː ɔv ðiː kɔntrækt
proper motionkif USA: prɔ'pəː· moʊ'ʃʌ·n UK: prɔpər moʊʃn
proper namekif USA: prɔ'pəː· neɪ'm UK: prɔpər neɪm
proper nounkif USA: prɔ'pəː· naʊ'n UK: prɔpər naʊn
proper usekif USA: prɔ'pəː· yuː'z UK: prɔpər juːz
properlyhsz USA: prɔ'pəː·liː· UK: prɔpəliː
  1. It is not easy to learn how to pronounce English words properly.
    1. Nem könnyű megtanulni, hogyan kell helyesen kiejteni az angol szavakat.
  1. She was properly dressed.
    1. Alkalomhoz illően volt öltözve.
  2. If you stay in the sun, protect your head properly with a hat or scarf.
    1. Ha a napon tartózkodsz, kalappal vagy kendővel védd megfelelően a fejedet.
properly so calledkif USA: prɔ'pəː·liː· soʊ' kɔː'ld UK: prɔpəliː soʊ kɔːld
properly speakingkif USA: prɔ'pəː·liː· spiː'kɪ·ŋ UK: prɔpəliː spiːkɪŋ
propertiedmn UK: prɔpətɪd
propertiesfn USA: prɔ'pəː·tiː·z UK: prɔpətɪz
propertyfn USA: prɔ'pəː·tiː· UK: prɔpətiː
   1. I feel as if you were my property.'
     1. Valahogy úgy nézek rád, mintha a saját tulajdonom volnál.
   2. His property in money amounted to nearly three thousand pounds.
     1. Készpénzvagyona majdnem háromezer fontra rúgott.
   1. He owns a number of properties in the centre of Brussels.
     1. Számos ingatlannal rendelkezik Brüsszel belvárosában.
   2. Yes; he has very good property in Dorsetshire.
     1. Igen; szép birtoka van Dorsetshire-ben.
  1. One of the properties of copper is that it conducts heat and electricity very well.
    1. A réz egyik tulajdonsága, hogy a hőt és az elektromosságot is jól vezeti.
property damagekif USA: prɔ'pəː·tiː· dæ'mʌ·ʤ UK: prɔpətiː dæmɪʤ
property managementfn USA: prɔ'pəː·tiː· mæ'nʌ·ʤmʌ·nt UK: prɔpətiː mænɪʤmənt
property taxfn USA: prɔ'pəː·tiː· tæ'ks UK: prɔpətiː tæks
property-manfn
property-roomfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása