protekciófn
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
  1. szl pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
  1. szl drag
   USA: dræ'g UK: dræg
  1. back-stair influence
   UK: bæksteər ɪnflʊəns
protekciója van vkinélkif
  1. have a pull with sy
   USA: hæ'v eɪ' pʊ'l wʌ·ð saɪ'
protekciója/befolyása vankif
  1. have influence
   USA: hæ'v ɪ'nfluː·ʌ·ns UK: hæv ɪnflʊəns
protekciót beveti
  1. lay on influence for sy
   USA: leɪ' ɔ'n ɪ'nfluː·ʌ·ns frəː· saɪ'
protekciót keresi
  1. lobby
   USA: lɔ'biː· UK: lɔbiː
protekciót vesz igénybei
  1. pull strings
   USA: pʊ'l strɪ'ŋz UK: pʊl strɪŋz
protekcióval éli
  1. use one's influence
   USA: yuː'z wʌ'nz ɪ'nfluː·ʌ·ns UK: juːz wʌnz ɪnflʊəns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása