COVID-19 Fight
put to itkif USA: pʊ't tʌ· ʌ·t UK: pʊt tuː ɪt
he was hard put to itkif USA: hiː' wʌ·z hɔ'rd pʊ't tʌ· ʌ·t UK: hiː wɔz hɑd pʊt tuː ɪt
i don't know how to put itkif
put one's name to itkif USA: pʊ't wʌ'nz neɪ'm tʌ· ʌ·t UK: pʊt wʌnz neɪm tuː ɪt
put it to him nicelykif USA: pʊ't ʌ·t tʌ· ɪ"m naɪ'sliː· UK: pʊt ɪt tuː hɪm naɪsliː
i put it to you whetherkif USA: aɪ' pʊ't ʌ·t tʌ· yuː' hwe'ðəː· UK: aɪ pʊt ɪt tuː juː weðər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása