COVID-19 Fight
Összesen 27 találat 6 szótárban. Részletek
rémületfn
  1. terror
   USA: te'rəː· UK: terər
  1. scare
   USA: ske'r UK: skeər
  1. horror
   USA: hɔː'rəː· UK: hɔrər
  1. funk
   USA: fʌ'ŋk UK: fʌŋk
  1. fright
   USA: fraɪ't UK: fraɪt
  1. dread
   USA: dre'd UK: dred
  1. dismay
   USA: dɪ"smeɪ' UK: dɪsmeɪ
  1. bewilderment
   USA: bʌ·wɪ'ldəː·mʌ·nt UK: bɪwɪldəmənt
  1. affright
   UK: əfraɪt
rémületemrei
  1. my horror
   USA: maɪ' hɔː'rəː· UK: maɪ hɔrər
rémületérei
  1. the terror of
   USA: ðiː· te'rəː· ʌ·v UK: ðiː terər ɔv
rémületesmn
  1. frightening
   USA: fraɪ'tnɪ·ŋ UK: fraɪtnɪŋ
rémületet keltfn
  1. scare
   USA: ske'r UK: skeər
rémületet keltőmn
  1. terrific
   USA: təː·ɪ'fɪ·k UK: tərɪfɪk
rémülettel tölt elkif
  1. strike terror into
   USA: straɪ'k te'rəː· ɪ"ntʌ· UK: straɪk terər ɪntuː
rémülettől lesújtvakif
  1. in a stupor of dismay
   USA: ɪ'n eɪ' stuː'pəː· ʌ·v dɪ"smeɪ' UK: ɪn eɪ stjuːpər ɔv dɪsmeɪ
rémülettől megdermedvekif
  1. in a stupor of dismay
   USA: ɪ'n eɪ' stuː'pəː· ʌ·v dɪ"smeɪ' UK: ɪn eɪ stjuːpər ɔv dɪsmeɪ
páni rémületkif
  1. abject terror
   USA: æ'bʤe·kt te'rəː· UK: æbʤekt terər
elfogja a rémületkif
  1. be seized with fear
   USA: biː· siː'zd wʌ·ð fɪ'r UK: biː siːzd wɪð fɪər
kővé dermedt a rémülettőlkif
  1. he stood transfixed with horror
   USA: hiː' stʊ'd træ·nsfɪ'kst wʌ·ð hɔː'rəː· UK: hiː stʊd trænsfɪkst wɪð hɔrər
rémületfn
  1. s Schrecknis
   'ʃrɛknɪs
   1. többes szám:
   2. Schrecknisse
   1. birtokos eset:
   2. Schrecknisses
  1. r Schreck
   'ʃrɛk
   1. többes szám:
   2. Schrecke
   1. birtokos eset:
   2. Schreckes
   3. Schrecks
  1. r Horror
   'hɔroːɐ
   1. birtokos eset:
   2. Horrors
rémületet keltőmn
rémületnincs
rémületfn
rémületbe ejtnincs
rémületbe ejtettnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása