COVID-19 Fight
Összesen 30 találat 7 szótárban. Részletek
részesedésfn
  1. rég snack
   USA: snæ'k UK: snæk
  1. sharing
   USA: ʃe'rɪ·ŋ UK: ʃeərɪŋ
  1. share
   USA: ʃe'r UK: ʃeər
  1. Cégének van a legnagyobb piaci részesedése az autógyártásban.
    1. His firm has the biggest market share in car manufacturing.
  1. quota
   USA: kwoʊ'tʌ· UK: kwoʊtə
  1. participation
   USA: pɔ·rtɪ"sʌ·peɪ'ʃʌ·n UK: pɑtɪsɪpeɪʃn
  1. lay
   USA: leɪ' UK: leɪ
részesedést vállal vmibőli
megoszt, osztozik; részesedés, részfn
  1. share
   USA: ʃe'r UK: ʃeər
egyforma arányban szétosztott részesedéskif
  1. evenly proportioned share
   USA: iː'vʌ·nliː· prʌ·pɔː'rʃʌ·nd ʃe'r UK: iːvnliː prəpɔːʃnd ʃeər
részesedés1
  1. e Teilhaberschaft
   1. birtokos eset:
   2. Teilhaberschaft
  1. e Tantieme
   tã'tiɛːmə
   1. többes szám:
   2. Tantiemen
   1. birtokos eset:
   2. Tantieme
  1. e Rate
   'raːtə
   1. többes szám:
   2. Raten
   1. birtokos eset:
   2. Rate
  1. s Kontingent
   kɔntɪŋ'gɛnt
   1. többes szám:
   2. Kontingente
   1. birtokos eset:
   2. Kontingentes
   3. Kontingents
  1. e Beteiligung
   bə'taɪlɪgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Beteiligungen
   1. birtokos eset:
   2. Beteiligung
  1. r Anteil
   'antaɪl
   1. többes szám:
   2. Anteile
   1. birtokos eset:
   2. Anteiles
   3. Anteils
részesedésfn
 1. a közös költségekben
részesedésfn
méltányos részesedéskif
részesedés
részesedés a közösből
részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
részesedés kapcsolt vállalkozásban
színész részesedése a nettó bevételből1
tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
egyéb tartós részesedés
jóváhagyott osztalék, részesedés
követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
kapott osztalék és részesedés
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása