COVID-19 Fight
Összesen 183 találat 9 szótárban. Részletek
részletfn
  1. portion
   USA: pɔː'rʃʌ·n UK: pɔːʃn
  1. point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
  1. particular
   USA: pɔ"tɪ'kyʌ·ləː· UK: pətɪkjʊlər
  1. Nem bocsátkoznak részletekbe.
    1. They go into no particulars.
  1. item
   USA: aɪ'tʌ·m UK: aɪtəm
  1. instalment
   UK: ɪnstɔːlmənt
  1. installment
   USA: ɪ"nstɔː'lmʌ·nt
  1. detail
   USA: diː'teɪ·l UK: diːteɪl
  1. Még nem ismerjük a terv részleteit.
    1. We don't know the details of the plan yet.
  1. aside
   USA: ʌ·saɪ'd UK: əsaɪd
részlet-mn
  1. partial
   USA: pɔ'rʃʌ·l UK: pɑʃl
rész(let)ekfn
  1. portions
   USA: pɔː'rʃʌ·nz UK: pɔːʃnz
részletekfn
  1. details
   USA: diː'teɪ·lz UK: diːteɪlz
részletekbe bocsátkoziki
  1. go into particulars
   USA: goʊ' ɪ"ntʌ· pəː·tɪ'kyʌ·ləː·z UK: goʊ ɪntuː pətɪkjʊləz
  1. go into details
   USA: goʊ' ɪ"ntʌ· diː'teɪ·lz UK: goʊ ɪntuː diːteɪlz
  1. enter into particulars
   USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· pəː·tɪ'kyʌ·ləː·z UK: entər ɪntuː pətɪkjʊləz
  1. enter into details
   USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· diː'teɪ·lz UK: entər ɪntuː diːteɪlz
részletekbe menőmn
  1. rég large
   USA: lɔ'rʤ UK: lɑʤ
részletekbe menő vizsgálatfn
  1. scrutiny
   USA: skruː'tʌ·niː· UK: skruːtɪniː
részletekbenhsz
  1. in parts
   USA: ɪ'n pɔ'rts UK: ɪn pɑts
részletekben elveszőmn
  1. niggling
   UK: nɪglɪŋ
részletekben való elmélyülésfn
  1. elaboration
   USA: ʌ·læ"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪlæbəreɪʃn
részletesmn
  1. particular
   USA: pɔ"tɪ'kyʌ·ləː· UK: pətɪkjʊlər
  1. Teljes és részletes leírást adott a rablókról.
    1. She gave a full and particular description of the robbers.
  1. detailed
   USA: dʌ·teɪ'ld UK: diːteɪld
  1. circumstantial
   USA: səː"kʌ·mstæ'nʃʌ·l UK: səːkəmstænʃl
részletes adatokfn
  1. full particulars
   USA: fʊ'l pəː·tɪ'kyʌ·ləː·z UK: fʊl pətɪkjʊləz
részletesenkif
  1. in so many words
   USA: ɪ'n soʊ' me'niː· wəː'dz UK: ɪn soʊ meniː wəːdz
részletesenhsz
  1. in detail
   USA: ɪ'n diː'teɪ·l UK: ɪn diːteɪl
  1. fully
   USA: fʊ'liː· UK: fʊliː
  1. detail / in -
   USA: diː'teɪ·l ɪ'n UK: diːteɪl ɪn
  1. at large
   USA: æ't lɔ'rʤ UK: ət lɑʤ
részletesen/hosszan csinál vmitkif
  1. length / get to great -s
   USA: le'ŋθ gɪ't tʌ· greɪ't e's
  1. great / get to - lengths
   USA: greɪ't gɪ't tʌ· le'ŋθs UK: greɪt get tuː leŋθs
  1. get to great lengths
   USA: gɪ't tʌ· greɪ't le'ŋθs UK: get tuː greɪt leŋθs
részletesen kidolgozottmn
  1. niggling
   UK: nɪglɪŋ
részletes kidolgozásfn
  1. elaboration
   USA: ʌ·læ"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪlæbəreɪʃn
részletes leírásfn
  1. specification
   USA: spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: spesɪfɪkeɪʃn
részletességfn
  1. elaboration
   USA: ʌ·læ"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪlæbəreɪʃn
részletes tájékoztatást kérünkkif
  1. full particulars will oblige
   USA: fʊ'l pəː·tɪ'kyʌ·ləː·z wʌ·l ʌ·blaɪ'ʤ UK: fʊl pətɪkjʊləz wɪl əbliːʒ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása