COVID-19 Fight
Összesen 50 találat 9 szótárban. Részletek
rész(t)vevőfn
  1. sharer
   USA: ʃe'rəː· UK: ʃeərər
résztvevőfn/mn
  1. piteous
   UK: pɪtɪəs
  1. participant
   USA: pɔ·rtɪ'sʌ·pʌ·nt UK: pɑtɪsɪpənt
  1. convener
   UK: kənviːnər
  1. attendant
   USA: ʌ·te'ndʌ·nt UK: ətendənt
résztvevő,érintettfn
  1. stakeholder
   USA: steɪ'khoʊ"ldəː· UK: steɪkhoʊldə
résztvevő; heyettesfn
  1. stand-in
   UK: stændɪn
résztvevőkfn
  1. attendance
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns UK: ətendəns
résztvevők számafn
párbeszéd résztvevőjefn
  1. interlocutor
   USA: ɪ"ntəː·lɔ'kyʌ·təː· UK: ɪntəlɔkjʊtər
revolverharc résztvevőjefn
  1. gunfighter
   USA: gʌ'nfaɪ"təː· UK: gʌnfaɪtə
ünnepség résztvevőjefn
  1. celebrant
   USA: se'lʌ·brʌ·nt UK: selɪbrənt
hadjáratban résztvevő katonafn
  1. campaigner
   USA: kæ·mpeɪ'nəː· UK: kæmpeɪnər
résztvevőfn
  1. r Besucher
   bə'zuːxɐ
résztvevőmn
  1. átv warm
   'vaɐm
résztvevőmn
résztvevőnincs
résztvevőfn
 1. ahol fel kell iratkozni
 2. ahol fel kell iratkozni
  1. ritk inscritto
   0
 3. versenyben
résztvevőmn
sportverseny résztvevőinek körenincs
  1. circo
   tsz: -chi
bajnokság résztvevőinek összességenincs
beszélgetés résztvevőjefn
élőlánc résztvevőjefn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása