Összesen 40 találat 8 szótárban. Részletek
ragyogómn
  1. sunny
   USA: sʌ'niː· UK: sʌniː
  1. irod starry
   USA: stɔ'riː· UK: stɑriː
  1. splendid
   USA: sple'ndʌ·d UK: splendɪd
  1. sparkling
   USA: spɔ'rkʌ·lɪ·ŋ UK: spɑklɪŋ
  1. shiny
   USA: ʃaɪ'niː· UK: ʃaɪniː
 1. átv
  1. shining
   USA: ʃaɪ'nɪ·ŋ UK: ʃaɪnɪŋ
  1. sheeny
   UK: ʃiːniː
  1. átv royal
   USA: rɔɪ'ʌ·l UK: rɔɪəl
  1. resplendent
   USA: riː·sple'ndʌ·nt UK: rɪsplendənt
  1. refulgent
   UK: rɪfʌlʤent
  1. átv radiant
   USA: reɪ'dyʌ·nt UK: reɪdjənt
  1. irod orient
   USA: ɔː'riː·e"nt UK: ɔːrɪənt
  1. noble
   USA: noʊ'bʌ·l UK: noʊbl
  1. lustrous
   USA: lʌ'strʌ·s UK: lʌstrəs
  1. lurid
   USA: lʊ'rʌ·d UK: lʊərɪd
  1. luminous
   USA: luː'mʌ·nʌ·s UK: luːmɪnəs
  1. light
   USA: laɪ't UK: laɪt
  1. lambent
   UK: læmbənt
  1. gorgeous
   USA: gɔː'rʤʌ·s UK: gɔːʤəs
  1. biz glorious
   USA: glɔː'riː·ʌ·s UK: glɔːrɪəs
  1. glittering
   USA: glɪ'təː·ɪ·ŋ UK: glɪtərɪŋ
  1. glistening
   USA: glɪ'snɪ·ŋ UK: glɪsnɪŋ
  1. dashing
   USA: dæ'ʃɪ·ŋ UK: dæʃɪŋ
  1. coruscating
   UK: kɔrəskeɪtɪŋ
  1. brilliant
   USA: brɪ'lyʌ·nt UK: brɪljənt
  1. bright
   USA: braɪ't UK: braɪt
  1. Az ég tiszta volt, telistele fényes csillagokkal.
    1. The sky was clear and full of bright stars.
  2. Másoknak is eszébe jutott ez a ragyogó ötlet.
    1. There have been others to spare with the same bright idea.
  3. Mindjárt felkel a Nap, azért van ilyen világos.
    1. The sun is going to rise soon, that's why it is so bright.
  1. blazing
   USA: bleɪ'zɪ·ŋ UK: bleɪzɪŋ
  1. rég beamy
   UK: biːmiː
ragyogóanhsz
  1. gorgeously
   UK: gɔːʤəsliː
  1. brilliantly
   USA: brɪ'lyʌ·ntliː· UK: brɪlɪəntliː
  1. brightly
   USA: braɪ'tliː· UK: braɪtliː
ragyogóan érzi magátkif
  1. have the time of one's life
   USA: hæ'v ðiː· taɪ'm ʌ·v wʌ'nz laɪ'f UK: hæv ðiː taɪm ɔv wʌnz laɪf
ragyogóbb vminéli
  1. outshine, outshone
   USA: aʊ'tʃaɪ"n aʊ·tʃoʊ'n UK: aʊtʃaɪn aʊtʃɔn
ragyogó nap alakú ékszerfn
  1. sunburst
   UK: sʌnbəːst
ragyogó nőfn
  1. glamour girl
   USA: glæ'məː· gəː'l UK: glæmər gəːl
ragyogó vmibeni
fénylö, ragyogómn
  1. shiny
   USA: ʃaɪ'niː· UK: ʃaɪniː
vadul ragyogómn
  1. lurid
   USA: lʊ'rʌ·d UK: lʊərɪd
fényes, világos, ragyogómn
  1. bright
   USA: braɪ't UK: braɪt
  1. Másnap derült, hideg idővel köszöntött rájuk a reggel.
    1. The next morning dawned very bright and cold.
  2. Könnyen felismered, élénkpiros felső van rajta.
    1. You will easily recognize her, she's wearing a bright red top.
régi fényében ragyogómn
  1. átv untarnished
   UK: ʌntɑnɪʃt
ragyogómn
  1. közb famos
   fa'moːs
ragyogóhsz
  1. strahlend
   'ʃtraːlənt
ragyogómn
 1. szem
ragyogómn
  1. irod solare
 1. felület
  1. rég nép lustre
  1. lucido
   lúcido
  1. irod ritk corusco
ragyogóanhsz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása