Összesen 430 találat 18 szótárban. Részletek
alacsonyabb rangúságfn
  1. juniority
   UK: ʤuːnɪɔrɪtiː
magas rangú személyfn
magas rangú személyiségfn
  1. biz grandee
   UK: grændiː
magas rangú személy(iség)kif
  1. exalted personage
   UK: ɪgzɔːltɪd pəːsənɪʤ
magasabb rangú volta vkinekfn
  1. seniority
   USA: siː·nyɔː'rʌ·tiː· UK: siːnɪɔrɪtiː
címzetes tiszti rangi
  1. brevet
   UK: brevɪt
tiszteletbeli tiszti rangi
  1. brevet
   UK: brevɪt
százados alatti rangban álló tisztfn
  1. subaltern
   UK: sʌbltən
százados alatti rangban levő tisztfn
  1. subaltern
   UK: sʌbltən
visszaér magasabb rangjávali
  1. pull rank
   USA: pʊ'l ræ'ŋk UK: pʊl ræŋk
egyetemi diploma; fokozat; rangfn
  1. degree
   USA: dɪ·griː' UK: dɪgriː
alhadnagy azaz főhadnagyi rang a haditengerészetbenkif
  1. lieutenant junior grade
   USA: luː·te'nʌ·nt ʤuː'nyəː· greɪ'd UK: luːtenənt ʤuːnɪər greɪd
alparancsnok azaz őrnagyi rang a haditengerészetbenkif
  1. lieutenant commander
   USA: luː·te'nʌ·nt kʌ·mæ'ndəː· UK: luːtenənt kəmɑndər
hadnagy azaz századosi rang a haditengerészetbenfn
  1. lieutenant
   USA: luː·te'nʌ·nt UK: luːtenənt
kapitány azaz ezredesi rang a haditengerészetbenfn
  1. captain
   USA: kæ'ptʌ·n UK: kæptɪn
parancsnok azaz alezredesi rang a haditengerészetbenfn
  1. commander
   USA: kʌ·mæ'ndəː· UK: kəmɑndər
zászlos azaz hadnagyi rang a haditengerészetbenfn
  1. ensign
   USA: e'nsʌ·n UK: ensaɪn
minden rendű és rangú emberkif
  1. all sorts and conditions of men
   USA: ɔː'l sɔː'rts ʌ·nd kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz ʌ·v me'n UK: ɔːl sɔːts ənd kəndɪʃnz ɔv men
  1. all orders and degrees of men
   USA: ɔː'l ɔː'rdəː·z ʌ·nd dɪ·griː'z ʌ·v me'n UK: ɔːl ɔːdəz ənd dɪgriːz ɔv men
  1. all orders & degrees of men
   USA: ɔː'l ɔː'rdəː·z dɪ·griː'z ʌ·v me'n UK: ɔːl ɔːdəz dɪgriːz ɔv men
  1. all manners of people
   USA: ɔː'l mæ'nəː·z ʌ·v piː'pʌ·l UK: ɔːl mænəz ɔv piːpl
nemzeti koordinátor - Magas rangú, minisztériumi tisztviselő, aki kormánya hivatalos megbízottjaként közvetítő szerepet tölt be a partnerország és az Európai Unió között. A nemzeti koordinátor felügyeli, de nem irányítja programokat. (PHARE)kif
  1. national coordinator
   USA: næ'ʃnʌ·l koʊ·ɔː'rdʌ·neɪ"təː· UK: næʃnəl koʊɔːdɪneɪtər
rángásfn
  1. twitch
   USA: twɪ'tʃ UK: twɪtʃ
  1. trepidity
   UK: trepɪdɪtiː
 1. orv
  1. trepidation
   USA: tre"pʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: trepɪdeɪʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása