Összesen 430 találat 18 szótárban.
rángati
  1. biz US yank
   USA: yæ'ŋk UK: jæŋk
  1. twitch
   USA: twɪ'tʃ UK: twɪtʃ
  1. tug
   USA: tʌ'g UK: tʌg
  1. tug
   USA: tʌ'g UK: tʌg
  1. tousle
   UK: taʊzl
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
  1. jolt
   USA: ʤoʊ'lt UK: ʤoʊlt
rángatásfn
  1. lug
   USA: lʌ'g UK: lʌg
rángatódzásfn
  1. convulsion
   USA: kʌ·nvʌ'lʃʌ·n UK: kənvʌlʃn
rángatódzómn
  1. convulsive
   USA: kʌ·nvʌ'lsɪ·v UK: kənvʌlsɪv
rángatózásfn
  1. twitch
   USA: twɪ'tʃ UK: twɪtʃ
  1. trepidity
   UK: trepɪdɪtiː
 1. orv
  1. trepidation
   USA: tre"pʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: trepɪdeɪʃn
 2. orv
  1. jerk
   USA: ʤəː'k UK: ʤəːk
rángatóziki
  1. twitch
   USA: twɪ'tʃ UK: twɪtʃ
  1. jerk
   USA: ʤəː'k UK: ʤəːk
rángatózvahsz
  1. jerkily
   UK: ʤəːkɪliː
rángómn
  1. jigging
   UK: ʤɪgɪŋ
rángógörcsfn
  1. cystic fibrosis
   USA: sɪ'stɪ·k faɪ·broʊ'sʌ·s UK: sɪstɪk faɪbroʊsɪs
dróton rángatkif
  1. have on a string
   USA: hæ'v ɔ'n eɪ' strɪ'ŋ UK: hæv ɔn eɪ strɪŋ
zsinóron rángatott bábufn
  1. marionette
   UK: mærɪənet
dróton rángat vkitkif
  1. have sy on a string
   USA: hæ'v saɪ' ɔ'n eɪ' strɪ'ŋ
ide-oda rángat vkiti
  1. maul sy about
   USA: mɔː'l saɪ' ʌ·baʊ't
rangfn
  1. r Titel
   'tiːtəl
   1. többes szám:
   2. Titel
   1. birtokos eset:
   2. Titels
  1. átv e Stufe
   'ʃtuːfə
   1. többes szám:
   2. Stufen
   1. birtokos eset:
   2. Stufe
  1. e Stellung
   'ʃtɛlʊŋ
   1. többes szám:
   2. Stellungen
   1. birtokos eset:
   2. Stellung
  1. r Stand
   'ʃtant
   1. birtokos eset:
   2. Standes
   3. Stands
  1. r Rang
   'raŋ
   1. birtokos eset:
   2. Ranges
   3. Rangs
  1. Rang
   'raŋ
  1. rég e Charge
   'ʃaɐʒə
   1. többes szám:
   2. Chargen
   1. birtokos eset:
   2. Charge
ranghoz illõmn
rangjelzésfn
ranglétrafn
rangrejtettségfn
  1. s Inkognito
   ɪn'kɔgnitoː
rangrejtvehsz
  1. Inkognito
   ɪn'kɔgnitoː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása