COVID-19 Fight
reasonfn USA: riː'zʌ·n UK: riːzən
  1. What does reason know?
    1. Mit tud az értelem?
reason for activitationkif
reason for existence (of sg)fn
reason intokif USA: riː'zʌ·n ɪ"ntʌ· UK: riːzən ɪntuː
reason outkif USA: riː'zʌ·n aʊ't UK: riːzən aʊt
reason out ofkif USA: riː'zʌ·n aʊ't ʌ·v UK: riːzən aʊt ɔv
reasonablemn USA: riː'znʌ·bʌ·l UK: riːznəbl
    1. Az értelmes ember alkalmazkodik a világhoz, az oktalan azt szeretné, hogy a világ alkalmazkodjék őhozzá.
  1. The suggestion was perfectly reasonable, yet it worried him obscurely.
    1. A javaslat ésszerű volt, mégis baljós érzések nyugtalanították.
  1. He bought a new car at a reasonable price.
    1. Elfogadható áron vett egy új autót.
  2. A serious illness is a reasonable excuse for not attending a trial.
    1. Egy súlyos betegség indokolt kifogás arra, miért nem vesz részt valaki a tárgyaláson.
reasonable beingskif USA: riː'znʌ·bʌ·l biː'ɪ·ŋz UK: riːznəbl biːɪŋz
reasonable pricekif USA: riː'znʌ·bʌ·l praɪ's UK: riːznəbl praɪs
reasonable suspicionkif USA: riː'znʌ·bʌ·l sʌ·spɪ'ʃʌ·n UK: riːznəbl səspɪʃn
reasonablenessfn USA: riː'znʌ·bʌ"lnʌ·s UK: riːznəblnəs
reasoningfn USA: riː'zʌ·nɪ·ŋ UK: riːzənɪŋ
reasoningmn USA: riː'zʌ·nɪ·ŋ UK: riːzənɪŋ
beyond reasonkif USA: biː"ɔː'nd riː'zʌ·n UK: bɪjɔnd riːzən
in reasonkif USA: ɪ'n riː'zʌ·n UK: ɪn riːzən
see reasonkif USA: siː' riː'zʌ·n UK: siː riːzən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása