COVID-19 Fight
reasonablemn USA: riː'znʌ·bʌ·l UK: riːznəbl
 1. rég
  1. The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself.
    1. Az értelmes ember alkalmazkodik a világhoz, az oktalan azt szeretné, hogy a világ alkalmazkodjék őhozzá.
  2. The suggestion was perfectly reasonable, yet it worried him obscurely.
    1. A javaslat ésszerű volt, mégis baljós érzések nyugtalanították.
  1. He bought a new car at a reasonable price.
    1. Elfogadható áron vett egy új autót.
  2. A serious illness is a reasonable excuse for not attending a trial.
    1. Egy súlyos betegség indokolt kifogás arra, miért nem vesz részt valaki a tárgyaláson.
reasonable beingskif USA: riː'znʌ·bʌ·l biː'ɪ·ŋz UK: riːznəbl biːɪŋz
reasonable pricekif USA: riː'znʌ·bʌ·l praɪ's UK: riːznəbl praɪs
reasonable suspicionkif USA: riː'znʌ·bʌ·l sʌ·spɪ'ʃʌ·n UK: riːznəbl səspɪʃn
reasonablenessfn USA: riː'znʌ·bʌ"lnʌ·s UK: riːznəblnəs
be reasonable!kif USA: biː· riː'znʌ·bʌ·l UK: biː riːznəbl
do be reasonablekif USA: duː' biː· riː'znʌ·bʌ·l UK: duː biː riːznəbl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása