COVID-19 Fight
relieffn USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
 1. műv
  1. You can see some beautiful marble reliefs in the front of the Museum.
    1. Számos gyönyörű márványdomborművet láthatsz a múzeum homlokzatán.
relieffn USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
   1. She took a big breath of relief, when she found the key she was looking for for hours.
     1. Nagyot sóhajtott a megkönnyebbüléstől, mikor megtalálta a kulcsot amit már órák óta keresett.
   1. Many caritative organizations send relief to people made homeless by floods.
     1. Számos karitatív szervezet küld segélyt az árvíz miatt hajléktalanná vált embereknek.
 1. jog
 2. épít
  1. The treatment gave some relief to his pains.
    1. A kezelés némi enyhülést adott fájdalmaira.
  2. After 24 hours on duty, we were happy to hear the relief was already on the way.
    1. 24 órás szolgálat után nagyon boldogok voltunk mikor megtudtuk, már úton van a váltás.
  3. Coins have pictures on them in relief.
    1. A pénzérmékre kidomborodva visznek fel képeket.
relief crewfn USA: riː·liː'f kruː' UK: rɪliːf kruː
relief / heaved a sigh of -kif USA: riː·liː'f hiː'vd eɪ' saɪ' ʌ·v UK: rɪliːf hiːvd eɪ saɪ ɔv
relief organizationkif USA: riː·liː'f ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: rɪliːf ɔːgənaɪzeɪʃn
relief pilotfn USA: riː·liː'f paɪ'lʌ·t UK: rɪliːf paɪlət
relief roadfn USA: riː·liː'f roʊ'd UK: rɪliːf roʊd
relief (sought)kif USA: riː·liː'f sɔː't UK: rɪliːf sɔːt
relief trainfn USA: riː·liː'f treɪ'n UK: rɪliːf treɪn
relief troopsfn USA: riː·liː'f truː'ps UK: rɪliːf truːps
relief tubefn USA: riː·liː'f tyuː'b UK: rɪliːf tjuːb
relief workfn USA: riː·liː'f wəː'k UK: rɪliːf wəːk
equitable reliefkif USA: e'kwʌ·tʌ·bʌ·l riː·liː'f UK: ekwɪtəbl rɪliːf
half relieffn USA: hæ'f riː·liː'f UK: hɑf rɪliːf
high reliefkif USA: haɪ' riː·liː'f UK: haɪ rɪliːf
low reliefkif USA: loʊ' riː·liː'f UK: loʊ rɪliːf
surface relieffn USA: səː'fʌ·s riː·liː'f UK: səːfɪs rɪliːf
bring into reliefi USA: brɪ'ŋ ɪ"ntʌ· riː·liː'f UK: brɪŋ ɪntuː rɪliːf
throw into reliefi USA: θroʊ' ɪ"ntʌ· riː·liː'f UK: θroʊ ɪntuː rɪliːf
heaved a sigh of reliefkif USA: hiː'vd eɪ' saɪ' ʌ·v riː·liː'f UK: hiːvd eɪ saɪ ɔv rɪliːf
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása