COVID-19 Fight
Összesen 20 találat 5 szótárban. Részletek
rendíthetetlenmn
  1. unshrinking
   UK: ʌnʃrɪŋkɪŋ
  1. unshakeable
   USA: ʌ·nʃeɪ'kʌ·bʌ·l UK: ʌnʃeɪkəbl
  1. unflinching
   USA: ʌ·nflɪ'ntʃɪ·ŋ UK: ʌnflɪntʃɪŋ
  1. unflappable
   USA: ʌ·nflæ'pʌ·bʌ·l UK: ʌnflæpəbl
  1. undeterred
   USA: ʌ"ndʌ·təː'd UK: ʌndɪtəːd
  1. uncompromising
   USA: ʌ·nkɔ'mprʌ·maɪ·zɪ·ŋ UK: ʌnkɔmprəmaɪzɪŋ
  1. steadfast
   USA: ste'dfæ"st UK: stedfɑst
  1. staunch
   USA: stɔː'ntʃ UK: stɔːntʃ
  1. stanch
   USA: stæ'ntʃ UK: stɑntʃ
 1. pol
  1. stalwart
   USA: stɔː'lwəː·t UK: stɔːlwət
  1. intransigent
   USA: ɪ·ntræ'nzʌ·ʤʌ·nt UK: ɪntrænsɪʤənt
  1. insistent
   USA: ɪ"nsɪ'stʌ·nt UK: ɪnsɪstənt
  1. imperturbable
   UK: ɪmpətəːbəbl
  1. immovable
   USA: ɪ"muː'vʌ·bʌ·l UK: ɪmuːvəbl
  1. grim
   USA: grɪ'm UK: grɪm
rendíthetetlen bátorságkif
  1. grim courage
   USA: grɪ'm kəː'ʌ·ʤ UK: grɪm kʌrɪʤ
rendíthetetlen harcosfn
  1. stalwart
   USA: stɔː'lwəː·t UK: stɔːlwət
rendíthetetlen nyugalmúkif
  1. you can't get a rise out of sy
   USA: yuː' kæ'nt gɪ't eɪ' raɪ'z aʊ't ʌ·v saɪ'
  1. unflappable
   USA: ʌ·nflæ'pʌ·bʌ·l UK: ʌnflæpəbl
  1. cool as a cucumber
   USA: kuː'l e'z eɪ' kyuː'kʌ·mbəː· UK: kuːl əz eɪ kjuːkʌmbər
rendíthetetlenségfn
  1. imperturbability
   UK: ɪmpətəːbəbɪlɪtiː
rendíthetetlenülhsz
  1. steadfastly
   USA: ste'dfæ"stliː· UK: stedfɑstliː
  1. imperturbably
   UK: ɪmpətəːbəbliː
  1. immovably
   UK: ɪmuːvəbliː
rendíthetetlenül ragaszkodikkif
  1. he won't budge
   USA: hiː' woʊ'nt bʌ'ʤ UK: hiː woʊnt bʌʤ
rendíthetetlenmn
rendíthetetlenmn
rendíthetetlenségfn
rendíthetetlennincs
  1. irremovibile
   irremovíbile
  1. incrollabile
   incrollábile
  1. irod inamovibile
   inamovíbile
  1. irod inalterabile
   inalterábile
  1. rég impugnabile
   impugnábile
  1. imperturbabile
   imperturbábile
  1. imperterrito
   impertérrito
  1. granitico
   granítico
rendíthetetlenmn
  1. olimpico
   tsz: -ci olímpico
rendíthetetlen nyugalomfn
  1. rég flegma
   n
rendíthetetlen nyugalommalnincs
rendíthetetlenségnincs
rendíthetetlenülnincs
A rendíthetetlen ólomkatonanincs
az osztályérdekek rendíthetetlen védelmezésenincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása