COVID-19 Fight
reservefn USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
  1. Elinor liked the Colonel - in spite of his gravity and reserve.
    1. Elinor komoly tartózkodása ellenére is kedvelte az ezredest.
  1. The team brought two reserves in case anybody was injured.
    1. A csapat két tartalékjátékost is hozott arra az esetre, ha valaki lesérül.
  2. The biggest nature reserve in Great Britain is probably the Lake District.
    1. Nagy-Britannia legnagyobb természetvédelmi területe minden bizonnyal a Tóvidék.
  3. I have already reserved a room at the hotel.
    1. Már lefoglaltam a szobát a hotelben.
reservei tsi USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
  1. Fortunately, there was still enough air in the reserve tanks.
    1. Szerencsére volt elég levegő a tartalék tartályokban.
reserve chutekif USA: riː·zəː'v ʃuː't UK: rɪzəːv ʃuːt
reserve forcekif USA: riː·zəː'v fɔː'rs UK: rɪzəːv fɔːs
reserve foundfn USA: riː·zəː'v faʊ'nd UK: rɪzəːv faʊnd
reserve fundfn USA: riː·zəː'v fʌ'nd UK: rɪzəːv fʌnd
reserve parachutekif USA: riː·zəː'v pe'rɪ·ʃuː"t UK: rɪzəːv pærəʃuːt
reserve pricefn USA: riː·zəː'v praɪ's UK: rɪzəːv praɪs
reserve the rightkif USA: riː·zəː'v ðiː· raɪ't UK: rɪzəːv ðiː raɪt
reserve the right of recoursei USA: riː·zəː'v ðiː· raɪ't ʌ·v riː'kɔː·rs UK: rɪzəːv ðiː raɪt ɔv rɪkɔːs
reserved seatkif USA: riː·zəː'vd siː't UK: rɪzəːvd siːt
reserved seat ticketkif USA: riː·zəː'vd siː't tɪ'kʌ·t UK: rɪzəːvd siːt tɪkɪt
reserved wordkif USA: riː·zəː'vd wəː'd UK: rɪzəːvd wəːd
reservedlyhsz UK: rɪzəːvɪdliː
reservedsectorsfn
central reservekif USA: se'ntrʌ·l riː·zəː'v UK: sentrəl rɪzəːv
gold reservefn USA: goʊ'ld riː·zəː'v UK: goʊld rɪzəːv
nature reservefn USA: neɪ'tʃəː· riː·zəː'v UK: neɪtʃər rɪzəːv
(to) reserve the rightkif USA: tʌ· riː·zəː'v ðiː· raɪ't UK: tuː rɪzəːv ðiː raɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása