retaini tsi USA: riː·teɪ'n UK: rɪteɪn
  1. He managed to retain his dignity throughout the debate.
    1. Sikerült megőriznie méltóságát a vita alatt.
  2. She could retain her lead in the second half of the race.
    1. Sikerült megtartania vezető helyét a verseny második felében.
retainerfn USA: riː·teɪ'nəː· UK: rɪteɪnər
retainingmn USA: riː·teɪ'nɪ·ŋ UK: rɪteɪnɪŋ
retaining wallkif USA: riː·teɪ'nɪ·ŋ wɔː'l UK: rɪteɪnɪŋ wɔːl
an old family retainerkif USA: ʌ·n oʊ'ld fæ'mliː· riː·teɪ'nəː· UK: ən oʊld fæməliː rɪteɪnər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása