COVID-19 Fight
Összesen 492 találat 18 szótárban. Részletek
by right ofkif USA: baɪ' raɪ't ʌ·v UK: baɪ raɪt ɔv
go right onkif USA: goʊ' raɪ't ɔ'n UK: goʊ raɪt ɔn
by rightskif USA: baɪ' raɪ'ts UK: baɪ raɪts
civil rightskif USA: sɪ'vʌ·l raɪ'ts UK: sɪvəl raɪts
film rightsfn fn USA: fɪ'lm raɪ'ts UK: fɪlm raɪts
magazine rightsfn fn USA: mæ'gʌ·ziː"n raɪ'ts UK: mægəziːn raɪts
minority rightskif USA: mʌ·nɔː'rʌ·tiː· raɪ'ts UK: maɪnɔrɪtiː raɪts
patent rightsfn USA: pæ'tʌ·nt raɪ'ts UK: peɪtnt raɪts
personality rightskif USA: pəː"sʌ·næ'lʌ·tiː· raɪ'ts UK: pəːsənælɪtiː raɪts
proprietary rightskif USA: prʌ·praɪ'ʌ·te"riː· raɪ'ts UK: prəpraɪətriː raɪts
civil rights movementkif USA: sɪ'vʌ·l raɪ'ts muː'vmʌ·nt UK: sɪvəl raɪts muːvmənt
all rights reservedkif USA: ɔː'l raɪ'ts riː·zəː'vd UK: ɔːl raɪts rɪzəːvd
in full rigkif USA: ɪ'n fʊ'l rɪ'g UK: ɪn fʊl rɪg
run a rigkif USA: rʌ'n eɪ' rɪ'g UK: rʌn eɪ rɪg
bill of rightkif USA: bɪ'l ʌ·v raɪ't UK: bɪl ɔv raɪt
get sth rightkif
it's all right.kif USA: ʌ·ts ɔː'l raɪ't UK: ɪts ɔːl raɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása