Összesen 59 találat 9 szótárban. Részletek
rothadi
  1. rot
   USA: rɔ't UK: rɔt
  1. putrefy
   UK: pjuːtrɪfaɪ
  1. moulder
   USA: moʊ'ldəː· UK: moʊldər
rothadásfn
  1. rot
   USA: rɔ't UK: rɔt
  1. putrefaction
   UK: pjuːtrɪfækʃn
  1. festering
   USA: fe'stəː·ɪ·ŋ UK: festərɪŋ
  1. dry-rot
   UK: draɪrɔt
  1. decay
   USA: dʌ·keɪ' UK: dɪkeɪ
  1. corruption
   USA: kəː·ʌ'pʃʌ·n UK: kərʌpʃn
ro(t)hadásfn
  1. putrescence
   UK: pjuːtresns
  1. putrefaction
   UK: pjuːtrɪfækʃn
rothadásgátlómn
rothadás (növ)fn
  1. rot
   USA: rɔ't UK: rɔt
rothadni (növ)fn
  1. decay
   USA: dʌ·keɪ' UK: dɪkeɪ
ro(t)hadómn
  1. rotting
   USA: rɔ'tɪ·ŋ UK: rɔtɪŋ
  1. putrescent
   UK: pjuːtresnt
rothadómn
  1. rotting
   USA: rɔ'tɪ·ŋ UK: rɔtɪŋ
  1. putrescent
   UK: pjuːtresnt
  1. mouldering
   UK: moʊldərɪŋ
  1. festering
   USA: fe'stəː·ɪ·ŋ UK: festərɪŋ
  1. decaying
   USA: dʌ·keɪ'ɪ·ŋ UK: dɪkeɪɪŋ
rothadtmn
  1. átv septic
   USA: se'ptɪ·k UK: septɪk
  1. biz rotten
   USA: rɔ'tʌ·n UK: rɔtn
  1. putrid
   USA: pyuː'trʌ·d UK: pjuːtrɪd
  1. putrefy
   UK: pjuːtrɪfaɪ
  1. decayed
   USA: dʌ·keɪ'd UK: dɪkeɪd
ro(t)hadtmn
  1. putrid
   USA: pyuː'trʌ·d UK: pjuːtrɪd
rothadt, romlottmn
  1. rotten
   USA: rɔ'tʌ·n UK: rɔtn
rothadtságfn
  1. biz rottenness
   UK: rɔtnnəs
  1. rot
   USA: rɔ't UK: rɔt
rothadi
  1. átv faulen
   'faʊlən
rothadásfn
  1. e Fäulnis
   1. többes szám:
   2. Fäulnisse
   3. Fäulnis
   1. birtokos eset:
   2. Fäulnis
  1. e Fäule
   1. birtokos eset:
   2. Fäule
rothadómn
  1. verweslich
   fɛɐ'veːslɪç
rothadómn
rothadtmn
  1. verfault
   fɛɐ'faʊlt
  1. faul
   'faʊl
  1. angefault
   'angəfaʊlt
rothadómn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása