COVID-19 Fight
Összesen 97 találat 9 szótárban. Részletek
rovar1
  1. pest
   USA: pe'st UK: pest
  1. insect
   USA: ɪ'nse"kt UK: ɪnsekt
  1. 6 bug
   USA: bʌ'g UK: bʌg
rovar, féreg1
  1. insect
   USA: ɪ'nse"kt UK: ɪnsekt
rovarfertőzés1
  1. infestation
   USA: ɪ"nfe"steɪ'ʃʌ·n UK: ɪnfesteɪʃn
rovargyűjtő1
rovargyűjtő kábítópalackja1
  1. killing bottle
   USA: kɪ'lɪ·ŋ bɔ'tʌ·l UK: kɪlɪŋ bɔtl
rovarirtó(szer)1
  1. pesticide
   USA: pe'stʌ·saɪ"d UK: pestɪsaɪd
rovarkártétel (növ)13
  1. insect damage
   USA: ɪ'nse"kt dæ'mʌ·ʤ UK: ɪnsekt dæmɪʤ
rovarkártevő1
 1. 58
  1. pest
   USA: pe'st UK: pest
rovarkártevők (növ)13
  1. insect pests
   USA: ɪ'nse"kt pe'sts UK: ɪnsekt pests
rovarok elleni védelem (növ)13
  1. insect control
   USA: ɪ'nse"kt kʌ·ntroʊ'l UK: ɪnsekt kəntroʊl
rovarölőszer (növ)1
  1. insecticide
   USA: ɪ"nse'ktʌ·saɪ"d UK: ɪnsektɪsaɪd
rovarriasztó1
  1. repellent
   USA: rʌ·pe'lʌ·nt UK: rɪpelənt
rovarszakértő1
  1. entomologist
   USA: e"ntʌ·mɔ'lʌ·ʤʌ·st UK: entəmɔləʤɪst
rovartan1
  1. entomology
   USA: e"ntʌ·mɔ'lʌ·ʤiː· UK: entəmɔləʤiː
rovartani3
  1. entomological
   UK: entəməlɔʤɪkl
hártyásszárnyú rovar1
  1. digger
   USA: dɪ'gəː· UK: dɪgər
fűhálózás (rovargyűjtési módszer)13
  1. sweep netting
   USA: swiː'p ne'tɪ·ŋ UK: swiːp netɪŋ
comb (rovaroknál)1
  1. tibia, tibiae
   UK: tɪbɪə tɪbɪiː
telelő rovarok téli szállása1
 1. 59
  1. cache
   USA: kæ·ʃeɪ' UK: kæʃ
rovarfn
  1. s Insekt
   ɪn'zɛkt
   1. többes szám:
   2. Insekten
   1. birtokos eset:
   2. Insekts
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása