COVID-19 Fight
Összesen 59 találat 9 szótárban. Részletek
rovat1
  1. heading
   USA: he'dɪ·ŋ UK: hedɪŋ
  1. head
   USA: he'd UK: hed
rovatkolas1
  1. indentation
   USA: ɪ"nde"nteɪ'ʃʌ·n UK: ɪndenteɪʃn
rovatvezető1
  1. columnist
   USA: kɔ'lʌ·mnʌ·st UK: kɔləmnɪst
hasáb, rovat13
napi hírek rovata1
  1. 1.2 par
   USA: pɔ'r UK: pɑr
napi hírek rovatvezetője13
  1. writer of pars
   USA: raɪ'təː· ʌ·v pɔ'rz UK: raɪtər ɔv pɑz
  1. par writer
   USA: pɔ'r raɪ'təː· UK: pɑr raɪtər
tartalékalap - A Phare szerződésekben is szereplő rovatfejezet. (PHARE)13
rovátka1
  1. stria
   UK: strɪə
 1. 61|58|55 61|58|55 61|58|55
  1. stria, striae
   UK: strɪə straɪiː
  1. snick
   UK: snɪk
  1. scotch
   USA: skɔ'tʃ UK: skɔtʃ
  1. score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. notch
   USA: nɔ'tʃ UK: nɔtʃ
  1. nick
   USA: nɪ'k UK: nɪk
  1. jag
   UK: ʤæg
  1. indent
   USA: ɪ"nde'nt UK: ɪndent
  1. groove
   USA: gruː'v UK: gruːv
  1. 6 gouge
   USA: gaʊ'ʤ UK: gaʊʤ
  1. flute
   USA: fluː't UK: fluːt
  1. dent
   USA: de'nt UK: dent
  1. cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
 2. 355
  1. chase
   USA: tʃeɪ's UK: tʃeɪs
rovátkás3
  1. striated
   UK: straɪeɪtɪd
  1. striate
   UK: straɪɪt
  1. scored
   USA: skɔː'rd UK: skɔːd
  1. groovy
   USA: gruː'viː· UK: gruːviː
rovátkát metsz2
  1. snick
   UK: snɪk
rovátkát vág2
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
rovátkával jelöl2
  1. dub
   USA: dʌ'b UK: dʌb
rovátkáz2
  1. striate
   UK: straɪɪt
  1. slot
   USA: slɔ't UK: slɔt
  1. dent
   USA: de'nt UK: dent
 1. 669.056
  1. chase
   USA: tʃeɪ's UK: tʃeɪs
rovátkol2
  1. slot
   USA: slɔ't UK: slɔt
  1. scratch
   USA: skræ'tʃ UK: skrætʃ
 1. 72
  1. rusticate
   UK: rʌstɪkeɪt
  1. notch
   USA: nɔ'tʃ UK: nɔtʃ
  1. nick
   USA: nɪ'k UK: nɪk
  1. mortise
   UK: mɔːtɪs
  1. jag
   UK: ʤæg
  1. indenture
   USA: ɪ"nde'ntʃəː· UK: ɪndentʃər
  1. gimp
   UK: gɪmp
 2. 72
  1. channel
   USA: tʃæ'nʌ·l UK: tʃænl
  1. chamfer
   UK: tʃæmfə
rovátkolás1
  1. indentation
   USA: ɪ"nde"nteɪ'ʃʌ·n UK: ɪndenteɪʃn
  1. channelling
   UK: tʃænlɪŋ
rovátkoló díszítés1
 1. 72
  1. glyph
   UK: glɪf
rovátkolt3
  1. striated
   UK: straɪeɪtɪd
  1. striate
   UK: straɪɪt
  1. scored
   USA: skɔː'rd UK: skɔːd
  1. nicked
   USA: nɪ'kt UK: nɪkt
rovátkolt fogú marószerszám13
íj idegét a nyílvessző rovátkájába illeszti2
  1. notch
   USA: nɔ'tʃ UK: nɔtʃ
rovat1
  1. 5.2 e Sparte
   'ʃpaɐtə
   1. többes szám:
   2. Sparten
   1. birtokos eset:
   2. Sparte
  1. e Rubrik
   ru'briːk
   1. többes szám:
   2. Rubriken
   1. birtokos eset:
   2. Rubrik
  1. 5.2 r Mantel
   'mantəl
   1. birtokos eset:
   2. Mantels
  1. e Kolumne
   ko'lʊmnə
   1. többes szám:
   2. Kolumnen
   1. birtokos eset:
   2. Kolumne
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása