Összesen 365 találat 9 szótárban.
hosszú egyenes és szűk ruhakif
  1. sheath gown
   USA: ʃiː'θ gaʊ'n UK: ʃiːθ gaʊn
a családon belul a gyerekek egymastól orokolt ruhajakif
ruhákfn
  1. clothing
   USA: kloʊ'ðɪ·ŋ UK: kloʊðɪŋ
ruhásszekrényfn
  1. press
   USA: pre's UK: pres
  1. clothes closet
   USA: kloʊ'z klɔ'zʌ·t UK: kloʊðz klɔzɪt
ruhátlanmn
  1. nude
   USA: nuː'd UK: njuːd
ruházatfn
  1. Shakes weed
   USA: wiː'd UK: wiːd
  1. trim
   USA: trɪ'm UK: trɪm
  1. biz pej GB rig-out
   UK: rɪgaʊt
  1. raiment
   UK: reɪmənt
  1. clothing
   USA: kloʊ'ðɪ·ŋ UK: kloʊðɪŋ
  1. clothes
   USA: kloʊ'z UK: kloʊðz
  1. attire
   USA: ʌ·taɪ'əː· UK: ətaɪər
  1. irod apparel
   USA: ʌ·pe'rʌ·l UK: əpærəl
ruházati cikkkif
  1. article of clothing
   USA: ɔ'rtʌ·kʌ·l ʌ·v kloʊ'ðɪ·ŋ UK: ɑtɪkl ɔv kloʊðɪŋ
ruházati cikkekfn
  1. clothes
   USA: kloʊ'z UK: kloʊðz
  1. articles of clothing
   USA: ɔ'rtʌ·kʌ·lz ʌ·v kloʊ'ðɪ·ŋ UK: ɑtɪklz ɔv kloʊðɪŋ
állás (ruháé)i
  1. hang
   USA: hæ'ŋ UK: hæŋ
megfoszt ruháitóli
  1. irod disarray
   USA: dɪ"sʌ·reɪ' UK: dɪsəreɪ
fehér ruhájúmn
  1. white
   USA: hwaɪ't UK: waɪt
levetett ruhákfn
  1. cast-offs
   USA: kæ'stɔː"fs UK: kɑstɔːfs
  1. cast clothing
   USA: kæ'st kloʊ'ðɪ·ŋ UK: kɑst kloʊðɪŋ
női ruhák/divatárukif
fodor (ruhán)i
  1. flounce
   USA: flaʊ'ns UK: flaʊns
civil ruhás detektívkif
  1. plain-clothes policeman
   USA: pleɪ'nkloʊ'z pʌ·liː'smʌ·n UK: pleɪnkloʊðz pəliːsmən
  1. plain-clothes detective
   USA: pleɪ'nkloʊ'z dʌ·te'ktɪ·v UK: pleɪnkloʊðz dɪtektɪv
civil ruhás nyomozókif
  1. plain-clothes policeman
   USA: pleɪ'nkloʊ'z pʌ·liː'smʌ·n UK: pleɪnkloʊðz pəliːsmən
  1. plain-clothes detective
   USA: pleɪ'nkloʊ'z dʌ·te'ktɪ·v UK: pleɪnkloʊðz dɪtektɪv
bekapcsol (ruhát)i
  1. hook
   USA: hʊ'k UK: hʊk
  1. hook up
   USA: hʊ'k ʌ'p UK: hʊk ʌp
felhajt (ruhát)i
  1. take up
   USA: teɪ'k ʌ'p UK: teɪk ʌp
hord/visel (ruhát)i
  1. don
   USA: dɔ'n UK: dɔn
kienged (ruhát)i
  1. let out
   USA: le't aʊ't UK: let aʊt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása