Összesen 365 találat 9 szótárban. Részletek
ruha1
  1. 6.4 weed
   USA: wiː'd UK: wiːd
  1. toilet
   USA: tɔɪ'lʌ·t UK: tɔɪlɪt
  1. 1.7|1.2 1.7|1.2 rig
   USA: rɪ'g UK: rɪg
  1. 1.2|1.7 1.2|1.7 3 rig-out
   UK: rɪgaʊt
  1. raiment
   UK: reɪmənt
  1. number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
  1. habit
   USA: hæ'bʌ·t UK: hæbɪt
  1. Nem a ruha teszi az embert.
    1. The cowl/habit does not make the monk.
  1. 3.3 garment
   USA: gɔ'rmʌ·nt UK: gɑmənt
  1. frock
   USA: frɔ'k UK: frɔk
  1. duds
   USA: dʌ'dz UK: dʌdz
  1. dress
   USA: dre's UK: dres
  1. costume
   USA: kɔ'stuː·m UK: kɔstjuːm
  1. clothes
   USA: kloʊ'z UK: kloʊðz
  1. attire
   USA: ʌ·taɪ'əː· UK: ətaɪər
ruhaakasztó1
  1. shoulder
   USA: ʃoʊ'ldəː· UK: ʃoʊldər
  1. 6.3 portmanteau
   UK: pɔːtmæntoʊ
ruhaanyag2
  1. stuff
   USA: stʌ'f UK: stʌf
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
  1. fabric
   USA: fæ'brɪ·k UK: fæbrɪk
  1. cloth
   USA: klɔː'θ UK: klɔθ
(ruha)bélés2
  1. underlining
   USA: ʌ'ndəː·laɪ"nɪ·ŋ UK: ʌndəlaɪnɪŋ
ruhacsipesz1
  1. clothespin
   UK: kloʊðspɪn
ruhaderék1
  1. 6 waist
   USA: weɪ'st UK: weɪst
ruhadíszítő1
  1. trimmer
   USA: trɪ'məː· UK: trɪmər
ruhafestő1
  1. dyer
   USA: daɪ'əː· UK: daɪər
ruhafogas1
  1. rack
   USA: ræ'k UK: ræk
  1. peg
   USA: pe'g UK: peg
(ruha) hozzásímúl13
  1. fit close
   USA: fɪ't kloʊ'z UK: fɪt kloʊz
ruhaipar1
ruhakefe1
ruhakereskedő1
  1. clothier
   USA: kloʊ'ðyəː· UK: kloʊðɪər
ruhamoly2
  1. moth
   USA: mɔː'θ UK: mɔθ
ruhamosó1
  1. dhobi
   UK: doʊbiː
ruhanemű1
  1. clothes
   USA: kloʊ'z UK: kloʊðz
ruhapróba1
  1. fitting on
   USA: fɪ'tɪ·ŋ ɔ'n UK: fɪtɪŋ ɔn
(ruha)próba1
  1. fitting on
   USA: fɪ'tɪ·ŋ ɔ'n UK: fɪtɪŋ ɔn
ruha, ruhanemü, ruházat1
  1. clothes
   USA: kloʊ'z UK: kloʊðz
ruhaszárító1
  1. clothes-horse
   USA: kloʊ'zhɔː"rs UK: kloʊðzhɔːs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása