COVID-19 Fight
sávfn
  1. zone
   USA: zoʊ'n UK: zoʊn
  1. trail
   USA: treɪ'l UK: treɪl
  1. track
   USA: træ'k UK: træk
  1. A nemzetközi futóversenyeken nyolc sávot kell biztosítani a versenyzők számára.
    1. In international running races eight tracks must be provided for the competitors.
  1. stripe
   USA: straɪ'p UK: straɪp
  1. strip
   USA: strɪ'p UK: strɪp
  1. A csapat már az új mezt fogja viselni a bajnokságon.
    1. The team will be wearing its new strip at the championship.
  2. Pillantása a képek feletti falsávra esett.
    1. Her attention was drawn to the strip of wall above the pictures.
  1. stretch
   USA: stre'tʃ UK: stretʃ
  1. streak
   USA: striː'k UK: striːk
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
  1. sector
   USA: se'ktəː· UK: sektər
  1. ribbon
   USA: rɪ'bʌ·n UK: rɪbən
  1. lane
   USA: leɪ'n UK: leɪn
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
  1. belt
   USA: be'lt UK: belt
  1. band
   USA: bæ'nd UK: bænd
sáv (egyenruhán)fn
  1. bar
   USA: bɔ'r UK: bɑr
sávalapozáskif
  1. continous footing
   UK: kɔntɪnəs fʊtɪŋ
sávdíszfn
 1. tex
  1. panel
   USA: pæ'nʌ·l UK: pænl
sávnyújtásfn
  1. expansion
   USA: ɪ·kspæ'nʃʌ·n UK: ɪkspænʃn
  1. band spread
   USA: bæ'nd spre'd UK: bænd spred
sávokra osztásfn
  1. zoning
   USA: zoʊ'nɪ·ŋ UK: zoʊnɪŋ
sávon belül maradnikif
  1. keep in lane
   USA: kiː'p ɪ'n leɪ'n UK: kiːp ɪn leɪn
sávos erdővágáskif
  1. strip felling
   USA: strɪ'p fe'lɪ·ŋ UK: strɪp felɪŋ
sávos kisüléskif
  1. striated discharge
   UK: straɪeɪtɪd dɪstʃɑʤ
sávot változtatnikif
  1. change lane
   USA: tʃeɪ'nʤ leɪ'n UK: tʃeɪnʤ leɪn
sávozi
  1. chase
   USA: tʃeɪ's UK: tʃeɪs
sávozásfn
  1. chasing
   USA: tʃeɪ'sɪ·ŋ UK: tʃeɪsɪŋ
sávozófn
  1. brasses
   UK: brɑsɪz
sávszerkezetkif
  1. band structure
   USA: bæ'nd strʌ'ktʃəː· UK: bænd strʌktʃər
sávszélességfn
  1. bandwidth
   USA: bæ'ndwʌ·dθ UK: bændwɪtθ
sávváltoztatáskif
  1. change lanes
   USA: tʃeɪ'nʤ leɪ'nz UK: tʃeɪnʤ leɪnz
sávátkapcsolófn
 1. távk
  1. selector
   UK: sɪlektər
belső sávfn
  1. outside lane
   USA: aʊ'tsaɪ'd leɪ'n UK: aʊtsaɪd leɪn
  1. offside lane
   UK: ɔfsaɪd leɪn
elválasztó sávkif
  1. dividing line
   USA: dɪ·vaɪ'dɪ·ŋ laɪ'n UK: dɪvaɪdɪŋ laɪn
  1. central reserve
   USA: se'ntrʌ·l riː·zəː'v UK: sentrəl rɪzəːv
fehér sávkif
  1. white line
   USA: hwaɪ't laɪ'n UK: waɪt laɪn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása