COVID-19 Fight
Összesen 15 találat 5 szótárban. Részletek
sürgetőmn
  1. urgent
   USA: əː'ʤʌ·nt UK: əːʤənt
  1. pressing
   USA: pre'sɪ·ŋ UK: presɪŋ
  1. instant
   USA: ɪ'nstʌ·nt UK: ɪnstənt
  1. insistent
   USA: ɪ"nsɪ'stʌ·nt UK: ɪnsɪstənt
  1. importunate
   UK: ɪmpɔːtʃʊnət
  1. imperious
   USA: ɪ"mpɪ'riː·ʌ·s UK: ɪmpɪərɪəs
  1. imperative
   USA: ɪ"mpe'rʌ·tɪ·v UK: ɪmperətɪv
  1. compelling
   USA: kʌ·mpe'lɪ·ŋ UK: kəmpelɪŋ
sürgetőenhsz
  1. urgently
   USA: əː'ʤʌ·ntliː· UK: əːʤəntliː
  1. imperiously
   UK: ɪmpɪərɪəsliː
sürgető kérésfn
  1. importunity
   UK: ɪmpətjuːnɪtiː
sürgető tanácsfn
  1. adjuration
   UK: æʤʊəreɪʃn
erőteljesen sürgetőmn
  1. urgent
   USA: əː'ʤʌ·nt UK: əːʤənt
közvetlen, azonnali; sürgető, sürgősmn
  1. immediate
   USA: ɪ"miː'diː·ʌ·t UK: ɪmiːdɪət
sürgetőfn
sürgetőmn
sürgetőennincs
sürgető kényszer / szükségszerűségnincs
sürgetővé váliknincs
az idő parancsa / sürgető kényszerenincs
sürgetőmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása