COVID-19 Fight
Összesen 26 találat 8 szótárban. Részletek
sablon1
 1. 004
  1. template
   USA: te'mpleɪ·t UK: templɪt
  1. tag
   USA: tæ'g UK: tæg
  1. 1.1 stereotype
   USA: ste'riː·oʊ·taɪ"p UK: sterɪətaɪp
  1. shape
   USA: ʃeɪ'p UK: ʃeɪp
  1. pattern
   USA: pæ'təː·n UK: pætn
  1. model
   USA: mɔ'dʌ·l UK: mɔdl
 2. 72
  1. gauge
   USA: geɪ'ʤ UK: geɪʤ
  1. gage
   USA: geɪ'ʤ UK: geɪʤ
sablonmunka13
  1. routine work
   UK: ruːtiːn wəːk
  1. routine duties
   UK: ruːtiːn djuːtɪz
sablonos3
  1. 1.1 stereotyped
   USA: ste'riː·oʊ·taɪ"pt UK: sterɪətaɪpt
  1. groovy
   USA: gruː'viː· UK: gruːviː
  1. 1.7 conventional
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·nʌ·l UK: kənvenʃənl
sablonos kitétel13
  1. stock phrase
   USA: stɔ'k freɪ'z UK: stɔk freɪz
sablonossá tesz2
  1. stereotype
   USA: ste'riː·oʊ·taɪ"p UK: sterɪətaɪp
sablonfn
 1. műsz
  1. e Schablone
   ʃa'bloːnə
   1. többes szám:
   2. Schablonen
   1. birtokos eset:
   2. Schablone
  1. e Patrone
   pa'troːnə
   1. többes szám:
   2. Patronen
   1. birtokos eset:
   2. Patrone
sablonossá teszi
  1. átv schablonieren
   ʃablo'niːrən
sablonfn
sablonfn
 1. ládák jelzésére stb műsz
sablonos
sablonnincs
sablonfn
sablon dombormintázathoznincs
  1. modano
   módano
sablonosmn
sablon rajzoláshoznincs
sablonvonalzónincs
  1. normografo
   normógrafo
felhasználói sablonnincs
globális sablonnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása