Összesen 67 találat 2 szótárban. Részletek
seal1 USA: siː'l UK: siːl
 1. 62
  1. Clean the seal on the fridge door regularly so that it remains airtight.
    1. Rendszeresen tisztítsa a hűtőajtó tömítését, hogy légmentesen záródjon.
seal1 USA: siː'l UK: siːl
 1. 59
  1. There has never been a white seal since - since I was born.
    1. Sose volt még fehér fóka a világon, amióta - amióta élek.
  1. 'It's done, my fate is sealed: there's no drawing back now.
    1. Elvégeztetett, sorsom meg van pecsételve: most már nincs visszaút.
seal2 2.2 USA: siː'l UK: siːl
   1. He sealed the envelope and handed it over to the courier.
     1. Lepecsételte a levelet és átadta a futárnak.
   2. The seals may be broken only by an inspector.
     1. A pecséteket csak egy ellenőr törheti föl.
sealant1 USA: siː'lʌ·nt UK: siːlænt
sealed3 USA: siː'ld UK: siːld
sealed record of the case13 USA: siː'ld re'kəː·d ʌ·v ðiː· keɪ's UK: siːld rɪkɔːd ɔv ðiː keɪs
sealer1 USA: siː'ləː· UK: siːlər
sealery1
sea-level1
sea-line1
sealing3 USA: siː'lɪ·ŋ UK: siːlɪŋ
sealing of envelopes13 USA: siː'lɪ·ŋ ʌ·v e'nvʌ·loʊ"ps UK: siːlɪŋ ɔv envəloʊps
sealing of envelopes13 USA: siː'lɪ·ŋ ʌ·v e'nvʌ·loʊ"ps UK: siːlɪŋ ɔv envəloʊps
sealing-wax1
seal-ring1
seal rookery13 UK: siːl rʊkəriː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása