COVID-19 Fight
Összesen 187 találat 9 szótárban.
kitérő segédmágnes1
  1. deflector
   UK: dɪflektə
kelet-európai segédmunkás1
  1. hunky
   USA: hʌ'ŋkiː· UK: hʌŋkiː
tudományos segédmunkatárs13
  1. research assistant
   USA: riː'səː·tʃ ʌ·sɪ'stʌ·nt UK: rɪsəːtʃ əsɪstənt
naplózó segédprogram13
  1. log utilities
   USA: lɔː'g yuː·tɪ'lʌ·tiː·z UK: lɔg juːtɪlɪtɪz
indító segédrakéta13
  1. booster rocket
   USA: buː'stəː· rɔ'kʌ·t UK: buːstər rɔkɪt
lapos fenekű segédhajó1
  1. sloop
   USA: sluː'p UK: sluːp
általános file-kezelő segédprogram13
  1. peripheral interchange program
   USA: pəː·ɪ'frʌ·l ɪ"nəː·tʃeɪ'nʤ proʊ'græ"m UK: pərɪfərəl ɪntətʃeɪnʤ proʊgræm
érmékkel foglalkozó segédtudomány1
  1. numismatics
   USA: nuː"mɪ"smæ'tɪ·ks UK: njuːmɪzmætɪks
hibás blokkot megállapitó segédprogram13
  1. bad task
   USA: bæ'd tæ'sk UK: bæd tɑsk
  1. bad block locator
   USA: bæ'd blɔ'k loʊ'keɪ"təː· UK: bæd blɔk loʊkeɪtə
lemezkimentő és visszatöltő segédprogram13
  1. backup and restore utility
   USA: bæ'kʌ"p ʌ·nd rʌ·stɔː'r yuː·tɪ'lʌ·tiː· UK: bækʌp ənd rɪstɔːr juːtɪlɪtiː
lemeztartalom másoló és visszamentő segédprogram13
  1. disk save and compress utility
   USA: dɪ'sk seɪ'v ʌ·nd kʌ·mpre's yuː·tɪ'lʌ·tiː· UK: dɪsk seɪv ənd kɔmpres juːtɪlɪtiː
segéd1
  1. 6.3 r Knappe
   1. többes szám:
   2. Knappen
   1. birtokos eset:
   2. Knappen
  1. r Hilfe
   'hɪlfə
   1. többes szám:
   2. Hilfen
   1. birtokos eset:
   2. Hilfen
  1. 6.3 r Helfer
   'hɛlfɐ
   1. többes szám:
   2. Helfer
   1. birtokos eset:
   2. Helfers
 1. 339
  1. r Gehilfe
   gə'hɪlfə
   1. többes szám:
   2. Gehilfen
   1. birtokos eset:
   2. Gehilfen
  1. r Assistent
   asɪs'tɛnt
   1. többes szám:
   2. Assistenten
   1. birtokos eset:
   2. Assistenten
segéd1
  1. lovagias ügyben r Sekundant
   zekʊn'dant
   1. többes szám:
   2. Sekundanten
   1. birtokos eset:
   2. Sekundanten
segéderő1
  1. e Hilfe
   'hɪlfə
   1. többes szám:
   2. Hilfen
   1. birtokos eset:
   2. Hilfe
segédeszköz1
  1. r Behelf
   bə'hɛlf
   1. többes szám:
   2. Behelfe
   1. birtokos eset:
   2. Behelfes
   3. Behelfs
segédige1
segédkezés1
  1. e Assistenz
   asɪs'tɛnts
   1. többes szám:
   2. Assistenzen
   1. birtokos eset:
   2. Assistenz
segédkezik2
  1. sekundieren
   zekʊn'diːrən
segédlelkész1
  1. 6.3 r Helfer
   'hɛlfɐ
   1. többes szám:
   2. Helfer
   1. birtokos eset:
   2. Helfers
segédlelkész1
  1. protestáns r Hilfsprediger
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása