COVID-19 Fight
Összesen 59 találat 8 szótárban.
semleges3
  1. unconcerned
   USA: ʌ"nkʌ·nsəː'nd UK: ʌnkənsəːnd
  1. noncommittal
   USA: nɔ'nkʌ·mɪ'tʌ·l UK: nɔnkəmɪtl
  1. non-committal
   USA: nɔ'nkʌ·mɪ'tʌ·l UK: nɔnkəmɪtl
 1. 32
  1. neutral
   USA: nuː'trʌ·l UK: njuːtrəl
  1. neuter
   USA: nuː'təː· UK: njuːtər
 2. 66
  1. inert
   USA: ɪ"nəː't UK: ɪnəːt
 3. 66
  1. inactive
   USA: ɪ"næ'ktɪ·v UK: ɪnæktɪv
semleges anyag13
  1. inert material
   USA: ɪ"nəː't mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: ɪnəːt mətɪərɪəl
semlegesen4
  1. non-committally
   UK: nɔnkəmɪttæliː
semlegesít2
  1. neutralize
   USA: nuː'trʌ·laɪ"z UK: njuːtrəlaɪz
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
  1. kill
   USA: kɪ'l UK: kɪl
  1. 6.3 frustrate
   USA: frʌ'streɪ"t UK: frʌstreɪt
semlegesítés1
  1. neutralization
   USA: nuː"trʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: njuːtrəlaɪzeɪʃn
semlegesítik egymást13
  1. they neutralize each other
   USA: ðeɪ' nuː'trʌ·laɪ"z iː'tʃ ʌ'ðəː· UK: ðeɪ njuːtrəlaɪz iːtʃ ʌðər
  1. one neutralizes the other
   USA: hwʌ'n nuː'trʌ·laɪ"zʌ·z ðiː· ʌ'ðəː· UK: wʌn njuːtrəlaɪzɪz ðiː ʌðər
semleges kémhatás1
 1. 66
  1. neutrality
   USA: nuː·træ'lʌ·tiː· UK: njuːtrælɪtiː
semleges nem1
 1. 80
  1. neuter
   USA: nuː'təː· UK: njuːtər
semleges (nemü)1
  1. neuter
   USA: nuː'təː· UK: njuːtər
semleges nemű1
  1. neuter
   USA: nuː'təː· UK: njuːtər
semleges ország1
 1. 32
  1. neutral
   USA: nuː'trʌ·l UK: njuːtrəl
semlegesség1
 1. 32
  1. neutrality
   USA: nuː·træ'lʌ·tiː· UK: njuːtrælɪtiː
semleges szál1
 1. 53
  1. zero line
   USA: ziː'roʊ· laɪ'n UK: zɪəroʊ laɪn
semleges tengely13
  1. neutral axis
   USA: nuː'trʌ·l æ'ksʌ·s UK: njuːtrəl æksɪs
az övé (semlegesnemű)3
  1. its
   USA: ʌ·ts UK: ɪts
Nem, nemre {férfi;nő vagy semleges} utalás nyelvtanban3
  1. Genitive
   UK: ʤenɪtɪv
semlegesmn
  1. dritt
   'drɪt
semlegesmn
  1. neutral
   nɔʏ'traːl
semlegesíti
  1. unwirksam machen
   'ʊnvɪɐkzaːm 'maxən
  1. neutralisieren
   nɔʏtrali'ziːrən
 1. vegy
  1. abstumpfen
   'apʃtʊmpfən
semleges (nyelvt)mn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása