COVID-19 Fight
Összesen 101 találat 9 szótárban. Részletek
semmit semhsz
  1. nothing
   USA: nʌ'θɪ·ŋ UK: nʌθɪŋ
  1. not one jot or title
   USA: nɔ't hwʌ'n ʤɔ't əː· taɪ'tʌ·l UK: nɔt wʌn ʤɔt ɔːr taɪtl
  1. not a jot
   USA: nɔ't eɪ' ʤɔ't UK: nɔt eɪ ʤɔt
  1. never
   USA: ne'vəː· UK: nevər
semmit sem éri
  1. good for nothing
   USA: gʌ·d frəː· nʌ'θɪ·ŋ UK: gʊd fəː nʌθɪŋ
semmit sem értek a történelemhezkif
  1. i'm dud at history
   USA: ɪ'm dʌ'd æ't hɪ'striː·
semmit sem értesz belőlekif
semmit sem hallgat eli
  1. speak out
   USA: spiː'k aʊ't UK: spiːk aʊt
semmit sem vont meg tőlekif
  1. he had begrudged her nothing
   UK: hiː həd bɪgrʌʤd həːr nʌθɪŋ
ezek nem mondanak nekem semmitkif
  1. these convey nothing to me
   USA: ðiː'z kʌ·nveɪ' nʌ'θɪ·ŋ tʌ· miː' UK: ðiːz kənveɪ nʌθɪŋ tuː miː
semmitfn
  1. nothing
   USA: nʌ'θɪ·ŋ UK: nʌθɪŋ
ez nem mond nekem semmitkif
nem mond nekem semmitkif
  1. it does not register with me
   USA: ʌ·t dʌ·z nɔ't re'ʤʌ·stəː· wʌ·ð miː' UK: ɪt doʊz nɔt reʤɪstər wɪð miː
nem használ semmit, hakif
  1. it does no good to
   USA: ʌ·t dʌ·z noʊ' gʌ·d tʌ· UK: ɪt doʊz noʊ gʊd tuː
jobb ha nem mondok semmitkif
  1. i had better say nothing
   USA: aɪ' hæ'd be'təː· seɪ' nʌ'θɪ·ŋ UK: aɪ həd betər seɪ nʌθɪŋ
nem ér semmitkif
  1. not worth a straw
   USA: nɔ't wəː'θ eɪ' strɔː' UK: nɔt wəːθ eɪ strɔː
  1. it has no guts in it
   USA: ʌ·t hʌ·z noʊ' gʌ'ts ɪ'n ʌ·t UK: ɪt hæz noʊ gʌts ɪn ɪt
nem ért belőle semmitkif
  1. he can make nothing of it
   USA: hiː' kʌ·n meɪ'k nʌ'θɪ·ŋ ʌ·v ʌ·t UK: hiː kæn meɪk nʌθɪŋ ɔv ɪt
jól él/nem sajnál magától semmitkif
  1. he does himself well
   USA: hiː' dʌ·z hɪ"mse'lf we'l UK: hiː doʊz hɪmself wel
nem jelentek neked semmit?kif
semmitmondó külsejűmn
  1. US homely
   USA: hoʊ'mliː· UK: hoʊmliː
semmitmondómn
  1. null
   USA: nʌ'l UK: nʌl
  1. meaningless
   USA: miː'nɪ·ŋlʌ·s UK: miːnɪŋləs
  1. inexpressive
   UK: ɪnɪkspresɪv
  1. frivolous
   USA: frɪ'vʌ·lʌ·s UK: frɪvələs
  1. evasive
   USA: iː·veɪ'zɪ·v UK: ɪveɪsɪv
  1. bland
   USA: blæ'nd UK: blænd
semmitmondóan fecsegi
  1. chaffer
   UK: tʃæfə
nem ér semmit/nincs jelentősége/súlyakif
  1. it cuts no ice
   USA: ʌ·t kʌ'ts noʊ' aɪ's UK: ɪt kʌts noʊ aɪs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása