COVID-19 Fight
266
találat:
setfn USA: se't UK: set
   1. I always keep a tool set in the back of my car.
     1. Mindig tartok az autóm csomagtartójában egy szerszámkészletet.
   2. My brother has the complete set of the Harry Potter books.
     1. A bátyámnak a teljes Harry Potter könyvsorozat megvan.
  1. távk
   1. We bought a new television set last week.
     1. Múlt héten vettünk egy új TV készüléket.
  2. sp
   1. He lost the first set, but won the second. (tennis)
     1. Elveszítette az első játszmát, de a másodikat megnyerte. (tenisz)
 1. mezőg
  1. szính
   1. It took two days to arrange the set for the film-making.
     1. Két napig tartott amíg a díszleteket elrendezték a forgatáshoz.
  2. szính
   1. He sets the alarm clock for 7.00 am every day.
     1. Minden nap reggel 7-re állítja be az ébresztőórát.
 2. fémip
 3. mat
  1. No one has been willing to introduce me into that set.
    1. Senki sem akart bevezetni ebbe a társaságba.
  2. The sun rises in the east and sets in the west.
    1. A nap keleten kel és nyugaton nyugszik.
  3. They set the selling price of the house at 120,000 pounds.
    1. A ház eladási árát 120,000 fontban határozták meg.
  4. Sergei Bubka set the world record of pole vaulting at 6.15 m in 1993.
    1. 1993-ban Sergei Bubka állította fel a rúdugrás világcsúcsát 6.15 méterrel.
seti tsi USA: se't UK: set
seti tsi USA: se't UK: set
  1. He set his suitcase on the floor.
    1. Bőröndjét a földre tette.
seti tni USA: se't UK: set
  1. Don't step on the concrete until it has set.
    1. Ne lépj rá a betonra amíg meg nem köt.
setmn USA: se't UK: set
set a bonei USA: se't eɪ' boʊ'n UK: set eɪ boʊn
set a datekif USA: se't eɪ' deɪ't UK: set eɪ deɪt
set a high price onkif USA: se't eɪ' haɪ' praɪ's ɔ'n UK: set eɪ haɪ praɪs ɔn
set a high valuekif USA: se't eɪ' haɪ' væ'lyuː· UK: set eɪ haɪ væljuː
set a limit to sgi
set a low value oni USA: se't eɪ' loʊ' væ'lyuː· ɔ'n UK: set eɪ loʊ væljuː ɔn
set a paperkif USA: se't eɪ' peɪ'pəː· UK: set eɪ peɪpər
set a precedentkif USA: se't eɪ' pre'sʌ·dʌ·nt UK: set eɪ prɪsiːdənt
set a problemi USA: se't eɪ' prɔ'blʌ·m UK: set eɪ prɔbləm
set a thief to catch a thiefkif USA: se't eɪ' θiː'f tʌ· kæ'tʃ eɪ' θiː'f UK: set eɪ θiːf tuː kætʃ eɪ θiːf
set a trapkif USA: se't eɪ' træ'p UK: set eɪ træp
set abouti tsi USA: se't ʌ·baʊ't UK: set əbaʊt
set againsti tsi USA: se't ʌ·ge'nst UK: set əgenst
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása