sokfélemn
  1. varied
   USA: ve'riː·d UK: veərɪd
  1. of all kinds
   USA: ʌ·v ɔː'l kaɪ'nz UK: ɔv ɔːl kaɪndz
  1. multitudinous
   UK: muːltɪtjuːdɪnəs
  1. multifarious
   UK: mʌltɪfeərɪəs
  1. diverse
   USA: dɪ·vəː's UK: daɪvəːs
  1. all kinds of
   USA: ɔː'l kaɪ'nz ʌ·v UK: ɔːl kaɪndz ɔv
sokféleképpenkif
  1. in many ways
   USA: ɪ'n me'niː· weɪ'z UK: ɪn meniː weɪz
tanulmányok - A Phare igen sokféle tanulmány - így pl. beruházás-előkészítő, piackutatási, piacelemző, megvalósíthatósági, stb - elkészítéséhez nyújt támogatást. (PHARE)fn
  1. studies
   USA: stʌ'diː·z UK: stʌdɪz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása